Hud- och hårvård / Kosmetik

Här finns information om hur du ansöker om vår nordiska märkning för kosmetik. Denna kategori omfattar produktgrupperna balsam, barn- och babyprodukter, desinfektion, hårstyling, hudvård, kosmetik samt schampo.

Så här gör du – steg för steg

 • Steg 1: Teckna avtal
  Om du vill att dina produkter ska bli rekommenderade av oss är det första steget att teckna ett avtal med oss. Kontraktet anger ramarna för vårt framtida samarbete, inklusive själva granskningen. Detta måste vara på plats innan du kan ansöka om märkning av specifika produkter. Vårt avtal är standard och lika för alla. Processen för denna produktkategori sköts av våra kollegor i Danmark. Kontakta dem via asthmaallergynordic@astma-allergi.dk, så skickar de dokumenten som behövs för att komma igång.
 • Steg 2: Läs igenom våra kriterier
  Efter detta rekommenderar vi att du noggrant läser våra kriterier för kosmetik. Det kommer att spara tid när du samlar in den dokumentation som behövs för själva ansökan.
 • Steg 3: Starta ansökningsprocessen
  I samband med att vi tecknat avtal har du fått information om vilka uppgifter vi behöver. Tänk särskilt på att:

  • Ämnen som utgör en speciell risk för allergi är inte tillåtna i produkter med vår märkning
  • Vi måste känna till alla ingredienser i produkten. Detta inkluderar ingredienser i produktens råvaror samt eventuella tillverkningskemikalier
  • Vi måste godkänna artwork före certifiering av produkten

  I samband med utvärderingen av din ansökan kan det bli nödvändigt att inhämta konfidentiell information från dina råvaruleverantörer och i sin tur deras leverantörer. Vi kan självklart skriva under en sekretessförklaring med dem om behov uppstår.

Gratis introduktionsmöte

Funderar du på att certifiera dina produkter hos oss? Behöver du mer information om processen, relevanta kriterier, strategi, priser eller tidsuppskattningar? Boka då en kostnadsfri introduktion till certifiering med en av våra experter (mötet sker på engelska eller danska).

Kom ihåg att alltid läsa igenom våra produktkriterier före mötet. På så sätt kan vi ge dig bästa möjliga inblick i utgifter, fördelar och den service vi tillhandahåller.

På introduktionsmötet går vi igenom vilken typ av ansökning som är relevant för ditt företag. Vi svarar även på frågor om kriterier, sekretess med mera, och presenterar flera verktyg som kan hjälpa dig med det praktiska i samband med ansökningen.

Om du väljer att teckna ett samarbetsavtal med oss får du tillgång till vår informationsportal. Här finns många verktyg och stöddokument som vi tagit fram, och här kan du få löpande rådgivning.

Vad händer sedan?

Beslut om rekommendation
När alla handlingar är skickade till oss sammanställer vi dem och gör en samlad bedömning. I vissa fall kan ärendet återremitteras för kompletteringar innan beslut kan fattas. Läs mer om processen här.

Avtal sluts och ni kan sedan börja använda märkningen
Om er produkt godkänns för att få den nordiska rekommendationen kommer ett royaltyavtal att slutas mellan oss och er innan ni får börja använda märkningen. Observera att märkningen inte får användas innan avtalet finns på plats. Mer information om betalningsmodellen hittar du längre ned.

För frågor kring ansökan, skriv till asthmaallergynordic@astma-allergi.dk.

Kostnader

Kostnader i samband med ansökan

Här ser du en sammanfattning av de kostnader som uppkommer när du ansöker om vår rekommendation:

 • Ansökningskostnad och bedömning  – 150 EUR/timme.

(Prislistan kan komma att ändras)

Kostnader för nordisk märkning

Utöver kostnader för själva granskningen/ansökningen, så utgår royalty för användning av märkningen enligt nedan:

Nettoomsättningspris/Royalty

Norden
0,5% av nettoomsättningen
Max. 50 000 EUR per land i Norden där produkten säljs
Min. 1 500 EUR per land i Norden där produkten säljs

Utanför Norden
0,2% av nettoomsättningen
Max. 30 000 EUR totalt utanför Norden
Min. 1 500 EUR totalt utanför Norden

Till toppen av sidan

Annika Almgren

Nationellt ansvarig Rekommenderade produkter

Kontakt

annika.almgren@aaf.se

08-506 28 221