Ansök om märkning

Samtidigt som förekomsten av astma och allergi ökar både i Norden och i resten av världen så ökar även efterfrågan på nordiska varumärken från globala marknader. Under 2018 lanserade Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark en gemensam nordisk produktmärkning, Asthma Allergy Nordic. Produkter med den nordiska märkningen kan därmed marknadsföras globalt.

Vår tidigare Svalanmärkning håller därmed på att fasas ut allt mer till förmån för det nya märkningssystemet. Läs mer om de olika ansökningsprocesserna nedan.

Varför en nordisk märkning?

Den nordiska märkningen lanserades 2018 genom ett samarbete mellan astma- och allergiförbunden i Sverige, Norge och Danmark. Detta efter en ökad efterfrågan på en rekommendation som kan marknadsföras globalt till marknader där nordiska produkter önskas allt mer. Svalanmärkningen finns idag parallellt med Asthma Allergy Nordic, men håller successivt på att fasas ut till förmån för vårt nya nordiska märkningssystem. Om din produkt tidigare har erhållit Svalanmärkningen kan du ansöka om övergång till Asthma Allergy Nordic.

Det primära syftet med samarbetet är att göra livet och vardagen enklare för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att förse dem med ett större utbud att välja bland, även över landsgränserna. Med gemensamma krafter har vi också större chans att påverka utvecklingen av lämpliga produkter på marknaden.

Till toppen av sidan

Annika Almgren

Nationellt ansvarig Rekommenderade produkter

Kontakt

annika.almgren@aaf.se

08-506 28 221