Kuddar, täcken och sängkläder

Här finns information om hur du ansöker om vår nordiska märkning för kuddar, täcken och sängkläder.

Så här gör du – steg för steg

Granskning inom denna kategori görs av vår danska systerorganisation, där särskild vikt läggs vid följande punkter:

  • Textilier ska vara märkta med typ av textil, och inte innehålla färgämnen eller andra tillsatser som kan orsaka hudirritation vid långvarig hudkontakt.
  • Produkten får inte klassificeras som brandfarlig.
  • Textilier som lanseras som skydd mot dammkvalster ska vara dokumenterade med porstorlek både före och efter tvätt, vara tvättbara utan att förlora sina egenskaper samt kunna släppa igenom vattenånga tillräckligt snabbt för att det inte finns några gynnsamma tillväxtförhållanden för eventuell mögel eller damm. kvalster (till exempel i kuddar).
  • Produkten ska avge minimalt med damm under användning.
  • Textilierna får inte avge gaser (lösningsmedelsångor, formaldehyd och liknande) eller partiklar som anses leda till ökad risk för astma eller annan luftvägsirritation och inte heller brandhämmande kemikalier som misstänks vara skadliga för människor, djur eller miljö.
  • Underhållsanvisningar för produkten ska finnas på lokalt språk.
  • Produkten ska tåla upprepad tvätt med lämpligt tvättmedel utan att förlora sina användningsegenskaper.

 

För granskning av denna produktgrupp, vänligen mejla via asthmaallergynordic@astma-allergi.dk.

Kostnader

Kostnader i samband med ansökning

Här ser du en sammanfattning av de kostnader som uppkommer när du ansöker om vår rekommendation

  • Ansökningskostnad och bedömning – 150 EUR/timme. En granskning tar normalt ca 3-8 timmar.

(Priserna kan komma att ändras.)

Kostnader för nordisk märkning

Utöver kostnader för själva granskningen/ansökningen, så utgår royalty för användning av märkningen enligt nedan:

Nettoomsättningspris/Royalty

Norden
0,5% av nettoomsättningen
Max. 50 000 EUR per land i Norden där produkten säljs
Min. 1 500 EUR per land i Norden där produkten säljs

Utanför Norden
0,2% av nettoomsättningen
Max. 30 000 EUR totalt utanför Norden
Min. 1 500 EUR totalt utanför Norden

Till toppen av sidan

Annika Almgren

Nationellt ansvarig Rekommenderade produkter

Kontakt

annika.almgren@aaf.se

08-506 28 221