Städ och tvätt

Här finns information om hur du ansöker om vår nordiska märkning för tvätt- och rengöringsmedel. Denna kategori omfattar produktgrupperna disk- och diskmaskinsmedel, rengöringsmedel, skölj- och fläckborttagningsmedel samt tvättmedel.

Så här gör du – steg för steg

 • Steg 1: Läs igenom våra kriterier
  Börja med att läsa igenom våra uppsatta kriterier för städ och tvätt. Om ni känner er säkra på att er produkt uppfyller kraven går ni vidare i ansökningsprocessen.
 • Steg 2: Samla ihop ansökningshandlingar
  Följande handlingar ska skickas in tillsammans med er ansökan:

  • Produktens receptur
  • Säkerhetsdatablad
  • Intyg om produkten är dermatologiskt testad eller andra eventuella intyg
  • Art work för förpackning
 • Steg 3: Starta ansökningsprocessen
  Fyll i ansökningsblanketten så noggrant som möjligt. En komplett ansökan hjälper till att göra processen smidigare.
 • Steg 4: Skicka in ansökan
  Skicka in alla handlingar via e-post till [email protected].

Vad händer sedan?

Vårt Granskningsråd beslutar om rekommendation
När alla handlingar är skickade till oss sammanställer vi dem och lägger fram dokumentationen för vårt Granskningsråd, som fattar beslut om slutlig rekommendation. I vissa fall kan ärendet återremitteras för kompletteringar innan beslut kan fattas. Se datum för Granskningsrådsmöten här.

Avtal sluts och ni kan sedan börja använda märkningen
Om er produkt godkänns för att få den nordiska rekommendationen kommer ett royaltyavtal att slutas mellan oss och er innan ni får börja använda märkningen. Observera att märkningen inte får användas innan avtalet finns på plats. Mer information om betalningsmodellen hittar du längre ned.

För frågor kring ansökan, kontakta Annika Almgren eller Marianne Jarl på [email protected]

Kostnader

Kostnader i samband med ansökan

Här ser du en sammanfattning av de kostnader som uppkommer när du ansöker om vår rekommendation

 • Ansökningskostnad och bedömning av vårt granskningsråd – 150 Euro/timme. En granskning tar normalt ca 3-5 timmar.

(Prislistan kan komma att ändras)

Kostnader för nordisk märkning

Utöver kostnader för själva granskningen/ansökningen, så utgår royalty för användning av märkningen enligt nedan:

Nettomsättningspris/Royalty:

Norden
0,5% av nettomsättningen
Max. 50 000 EUR per land i Norden där produkten säljs Min. 1 500 EUR per land i Norden där produkten säljs

Utanför Norden
0,2% av nettomsättningen
Max. 30 000 EUR totalt utanför Norden
Min. 1 500 EUR totalt utanför Norden

Till toppen av sidan

Annika Almgren

Nationellt ansvarig Rekommenderade produkter

Kontakt

[email protected]

08-506 28 221