Skola och förskola

I dag uppger var tredje elev att de har någon form av allergi och ungefär vart tionde barn har astma. Trots att många barn har besvär så visar rapporter att många skolor och förskolor saknar kunskap om allergi och ett generellt, förebyggande allergiarbete.

Det behövs ökad kunskap om allergi bland personal som arbetar i förskola och skola. Studier visar att personal som har fått ökad kunskap om allergi och mer förståelse för barnens behov blir tryggare och bemöter barn med allergi på ett mer inkluderande sätt. Dessutom finns behov av tydliga rutiner, tydlig ansvarsfördelning och förmedling av information om allergi mellan personal. Praktisk information behövs bland annat om anpassning av undervisning, miljö och kost, förhållningssätt och bra bemötande av barn med allergi.

Nedan kan du som förälder, elev eller personal läsa om vad du kan göra för att hjälpa de som har allergi i förskolan eller skolan.

För dig som elev eller förälder

Här finns information om anpassningar i skola och förskola för barn med allergi, vart man vänder sig för att få hjälp, tips och goda råd om vilka anpassningar som kan göras för barnet liksom vilket lagstöd och vilka rättigheter som finns.

Du kan även få stöd genom att möta andra i samma situation. Som förälder kan du bidra genom att efterfråga att allergironden används i barnets skola eller förskola. Tipsa gärna personal i skola och förskola om vilka individuella anpassningar som kan behöva göras för ett barn eller en elev, utan att för den skull särbehandla eller peka ut barnet. Det är också bra att ta hjälp av skolsköterska eller allergikonsulent om det finns i er region (alternativt astmasköterska).

Matpatrullen – för säker specialkost i skolan

Många yngre uttrycker att de ofta upplever osäkerhet och utanförskap i skolmatsalen. Därför har Unga Allergiker skapat projektet Matpatrullen vars uppdrag är att förbättra specialkosten i skolor runt om i Sverige. Läs mer på deras hemsida och ladda ner deras checklista och ge den till kökspersonalen på din skola via länkarna nedan.

Information och råd

  • Har ditt barn svårare allergi kan det även behövas individuella anpassningar. Läs mer längre ner under rubriken ” Individuella anpassningar för barn och elever med svår allergi”.
  • Guide med frågor och svar om lagstöd och rättigheter i skolan och vart man vänder sig för att få information och hjälp.
  • Facebookgruppen Astma- och allergiföräldrar är en mötesplats för föräldrar till barn med allergi.
  • För att underlätta för personal på skolan eller förskolan att upptäcka och åtgärda allergirisker har vi tagit fram Allergironden som är en kostnadsfri digital checklista. Arbeta förebyggande och använd Allergironden.se 
  • Testa hur allergivänlig din skolmat är via Matpatrullens checklista.

Snabba kurser inom olika allergiområden på Allergiakademin

Allergiakademin är Sveriges första kunskapsplattform med snabba kurser inom ämnesområden kopplade till allergi. Du kan på ca 10-30 minuter ta del av grundläggande kunskaper inom varje ämnesområde.

Vår utgångspunkt är att om många fler vet lite mer om allergi så kan barn med allergi, deras föräldrar och nära anhöriga känna en större trygghet. Och för andra vuxna som möter barn med allergi ska det kännas lätt att göra rätt. 

Allergiakademin innehåller information om allergi mot mjölkprotein, nötter och jordnötter, pollen, ägg och djur. Det finns även ett avsnitt som förklarar vad allergi är. Teoretiska delar varvas med frågor, tips och inspiration. 

För dig som arbetar i skola eller förskola

Hur hjälper du barn och elever med allergi? För dig som arbetar i skolmiljö har vi på Astma- och Allergiförbundet tagit fram utbildningsmaterial, verktyg och guider för att hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Det kan handla både om generellt allergiförebyggande arbete och individuella anpassningar för barn och elever med svårare allergi.

Allergironden

Astma- och Allergiförbundet har tagit fram Allergironden – en digital checklista som hjälper er att upptäcka och åtgärda allergirisker i er skola eller förskola och regelbundet arbeta förebyggande. Ronden bidrar till bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro som leder till friskare barn. Dessutom ger den er mer kunskap om allergi. 

Individuella anpassningar för barn och elever med svår allergi

För barn och elever med svårare allergi kan det även behövas individuella anpassningar förutom den mer generella allergironden. Det är viktigt att anpassningarna görs utan att särbehandla eller peka ut barnet. Ta också gärna hjälp av skolsköterskan om du arbetar på en skola, eller allergikonsulent (alternativt astmasköterska) om det finns i er region.

Arbets-och Miljömedicinska kliniken i Region Stockholm (CAMM) har tagit fram en kunskapsplattform Elevhälsoportalen med råd till skolor och förskolor om bl a elever med allergi. Råden är grundade på forskning och den senaste kunskapen inom området och kan användas fritt oavsett var i landet skolan eller förskolan finns.

Vägledning om pälsdjursallergi och arbetande hundar i skolor

Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker har, i samverkan med Svenska barnläkarföreningens allergisektion och Astma- allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA), tagit fram en praktisk vägledning om pälsdjursallergi och arbetande hundar i skolan. Syftet med vägledningen är att visa på konsekvenser och aspekter av arbetande hund i skolan för personer med allergi och vilka åtgärder som rekommenderas utifrån detta.

Informationsbrev till djurägare

Astma- och Allergiförbundet har tagit fram ett informationsbrev som skolsköterska, allergikonsulent, lärare eller förskolelärare kan skriva ut och dela ut till föräldrar och barn i klasser eller grupper där någon har svårare pälsdjursallergi.

Publicerad den: 25 januari 2021

Uppdaterad den: 15 juli 2024

Till toppen av sidan

Marie-Louise Luther

Intressepolitisk handläggare miljö och funktionshinderpolitik

Kontakt

info@astmaoallergiforbundet.se