Insekter i mat ska märkas tydligt

Intresset för insekter som livsmedel har ökat. Anledningen är att nya livsmedlet buffalolarv nyligen har godkänts som livsmedel av EU. Men vad gäller egentligen för märkning av insekter i mat och vem kan få allergiska reaktioner?

Sedan 2020 är det tillåtet att sälja vissa insekter som livsmedel i Sverige. Samtidigt kan det vara förenat med en betydande risk för korsallergi att äta insekter, enligt Livsmedelsverket. Särskilt hos personer med allergi mot skaldjur, blötdjur och dammkvalster.

En av de största hälsoriskerna

– Det finns risker med de här nya livsmedlen, speciellt när det finns kända fall av korsallergi, säger Anna-Karin Klomp, sakkunnig på Astma- och Allergiförbundet.

Korsreaktioner mellan insekter och skaldjur har identifierats av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) som en av de största hälsoriskerna med flera av de insektsarter som används i livsmedel. Det beror på att insekter har liknande proteiner som skaldjur och blötdjur. Därför bör de som är allergiska mot skaldjur vara försiktiga.

Det finns även risk för att utveckla en allergi mot insekter precis som mot vilken protein som helst i andra livsmedel.

Insekter i innehållsförteckningen

– Det ska vara tydligt på innehållsförteckningen om insekter är en del av livsmedelsinnehållet, säger Anna-Karin Klomp.

Enligt Livsmedelsverket ska allt som finns i en produkt alltid finnas med i ingrediensförteckningen.

För mat som innehåller insekter gäller följande

  • Om ett livsmedel innehåller insekter ska det alltid framgå tydligt på förpackningen. Ofta står det redan i namnet på livsmedlet.
  • I ingrediensförteckningen på förpackningen måste namnet på den aktuella insektsarten framgå, till exempel hussyrsa eller mjölmask. 
  • Informationen på förpackningen ska vara på svenska.

Tilläggstext för korsallergier

– Dessutom rekommenderar Astma- och Allergiförbundet en tilläggstext för korsallergier utöver innehållsförteckningen. När insekter godkändes som livsmedel var ett av kraven till Livsmedelsverket att varna för korsallergier, något som myndigheten har lyssnat på och tagit med i sin vägledning, säger Anna-Karin Klomp. 

Fakta:

Till skaldjur räknas kräftdjuren räka, kräfta, krabba, hummer samt blötdjur som mussla och ostron. Personer med skaldjursallergi kan drabbas av symtom som nässelutslag, astma, eksem, kräkningar eller magont efter intag. Även allvarliga anafylaktiska reaktioner finns beskrivna.

De insektsarter som är tillåtna just nu är mjölmask, hussyrsa, europeisk vandringsgräshoppa, buffalolarv, drönarpuppor från honungsbin och svart soldatfluga. Nyligen godkändes även buffalolarv som nytt livsmedel (länk)

I Sverige beräknas 20 000 – 24 000 personer, främst vuxna, vara allergiska mot skaldjur.

Publicerad den: 1 februari 2023

Uppdaterad den: 20 mars 2024