KBT-behandling i mobilen kan förbättra atopiskt eksem

Att leva med atopiskt eksem innebär ofta besvär med svår klåda, sömnlösa nätter och minskad livskvalitet. Men behandling med kognitiv beteendeterapi kan förbättra både klådan och livskvaliteten – även när den genomförs via internet.

Behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, används i dag vid bland annat ångest, sömnstörningar och IBS. En mindre studie har tidigare visat att behandlingsformen kan vara effektiv även mot den kroniska inflammatoriska sjukdomen atopiskt eksem – och nu har forskare även undersökt om samma behandling, fast utförd via internet, kan ge samma goda resultat.

– Livskvaliteten påverkas ofta stort av att ha atopiskt eksem. Livet kan bli väldigt kringskuret och begränsat när man tenderar att undvika saker som kan förvärra eksemet och med det sociala stigma som kan vara kopplat till att ha svårare eksem. Dessutom har många även sömnproblem till följd av klådan, säger Jens Fust, som är psykolog och doktorand på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Han är också projektledare för KBT-studien, som fått stöd från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

I studien ingick 102 vuxna patienter med medelsvårt till svårt atopiskt eksem. De delades upp i en grupp som fick prova behandling med internetbaserad KBT-behandling under 12 veckor och en kontrollgrupp som enbart fick allmänna råd om eksem, utöver den vanliga behandlingen.

– Vi blev väldigt nöjda med resultatet. Behandlingen gav både stor effekt på klådan och på andra symtom som man kan få av eksemet. Dessutom var effekten på livskvalitet stor, med minskad stress och minskade sömnproblem och depressiva problem till följd av eksemet.

Resultaten höll i sig i 12 månader. Även det är ett bra resultat, enligt Jens Fust, eftersom det kan vara en utmaning att försöka bibehålla den här typen av beteendeförändringar.

Hur funkar då behandlingen?

– När man har atopiskt eksem uppmärksammar hjärnan ofta de klådsignaler som huden skickar ut – och då kan klådan bli ännu värre. Syftet med behandlingen är bland annat att göra hjärnan mindre uppmärksam på de signalerna, genom att lära sig minska det undvikande-beteende som patienter med atopiskt eksem ofta har och som kan leda till att man hamnar i en ond cirkel av klåda.

Det görs genom särskilda strategier för att bryta den onda klådcirkeln. Men också med mindfullness och olika övningar, där patienterna får träna på att utsätta sig för saker de är oroliga för ska öka klådan och som därför kan skapa ångest. Alla har kontakt med en behandlare, men mycket av arbetet görs av patienterna själva.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att behandlingen är ett komplement – och inte en ersättning – till annan, sedvanlig behandling med bland annat mjukgörande medel och kortisonkräm, menar Jens Fust.

Vilken betydelse kan resultatet få för patienter med atopiskt eksem?

– Vår förhoppning är att den här behandlingen ska kunna göras tillgänglig för fler, även om vi behöver göra fler studier innan den kan börja användas i vården. Atopiskt eksem är en vanlig sjukdom så vi tror att många skulle ha nytta av behandlingen. Den är väldigt kostnadseffektiv och lättillgänglig. Det är bra eftersom det inte finns tillräckligt många KBT-terapeuter över landet som har expertis inom just atopiskt eksem.

KBT-behandling för atopiskt eksem

”Mest nytta har jag haft av att lära mig hantera min klåda. Jag identifierade vilka situationer det brukar klia som mest, i mitt fall om morgnarna, och hur jag ska handskas med klådan.”

Karin Esaiasson
En av 102 deltagare i en forskningsstudie om hur nätbaserad KBT-behandling kan förbättra klådan och livskvaliteten hos människor med atopiskt eksem.

Ny studie: Så ska fler få tillgång till KBT-behandling

Forskning har visat att nätbaserad KBT-behandling har positiva effekter på atopiskt eksem. Men hur kan behandlingen utformas så att fler – även barn och unga – får tillgång till den? Det ska Dorian Kern undersöka, som nu får stipendium från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Publicerad den: 10 september 2021

Uppdaterad den: 19 maj 2022

Till toppen av sidan