Ny studie ska göra kbt-behandling mot eksem tillgänglig för fler

Forskning har visat att nätbaserad kbt-behandling har positiva effekter på atopiskt eksem. Men hur kan behandlingen utformas så att fler – även barn och unga – får tillgång till den? Det ska Dorian Kern undersöka, som nu får stipendium från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Den inflammatoriska hudsjukdomen atopiskt eksem leder inte bara till sänkt livskvalitet till följd av ständig klåda. Människor med sjukdomen har också högre risk att drabbas av depression och ångest.

Om patienter med eksem skulle kunna få behandling med kognitiv beteendeterapi, kbt, i form av ett egenvårdsprogram vid sidan av den vanliga behandlingen – skulle det då kunna minska besvären?

Det är något som Dorian Kern, leg psykolog och doktorand vid Karolinska institutet, undersöker i ett nytt spännande forskningsprojekt.

Förbättrar både eksem och livskvalitet

– Det är en viktig studie, som handlar om att undersöka om nätbaserad kbt-behandling som patienterna själva genomför har positiva effekter på atopiskt eksem. Det har vi sett i en tidigare pilotstudie att det har, både på själva eksemet och på livskvaliteten. I ett senare steg ska vi se hur behandlingen kan anpassas efter barn och ungdomar.

Hur kan den här forskningen hjälpa personer med atopiskt eksem?

– Genom att öka tillgängligheten till kbt-behandling, så att fler med atopiskt eksem får möjlighet att använda sig av den i sin vardag, säger Dorian Kern.

Om ett par, tre år hoppas han att egenvårdsprogrammet ska finnas tillgängligt för patienter.

Får ta emot stipendium

Dorian Kern är en av tre doktorander som nu får ta emot Kerstin Hejdenbergs stipendium. Det är ett stipendium som Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar ut till doktorander som forskar om allergisjukdomar hos barn.

De andra två stipendiaterna är:

Caroline-Aleksi Olsson Mägi, som ska undersöka om hög stress hos mamman under och efter graviditeten ökar risken för eksem och allergi hos barnet.

Georgia Papapostolou, som med hjälp av en särskild metod undersöker om astma i de perifera luftvägarna är kopplad till svårare astmasjukdom med mer symtom och sämre livskvalitet.

Publicerad den: 29 juni 2021

Uppdaterad den: 29 juni 2021