Konferens om matallergi den 11 oktober

Den 11 oktober bjuder matallergiprojektet Bra mat för alla och Swedish Nutrition Foundation (SNF) in till konferensen Matallergi, i Stockholm. Under konferensen samlas experter och aktörer inom samhällets sektorer och diskuterar viktiga frågor

Den 11 oktober bjuder matallergiprojektet Bra mat för alla och Swedish Nutrition Foundation (SNF) in till konferensen Matallergi, i Stockholm.

Under konferensen samlas experter och aktörer inom samhällets sektorer och diskuterar viktiga frågor relaterade till matallergi utifrån den senaste forskningen – från diagnostik och gränsvärden för allergener i livsmedel till nutrition och livskvalitet.

Födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat är ett växande problem som drabbar miljontals människor i världen. Idag finns ingen botande behandling mot matallergi vilket sätter stor press på att öka kunskapen om matallergier i samhället och att samarbeten mellan organisationer och myndigheter utvecklas. Under åren 2018–2021 pågår projektet Bra mat för alla som bland annat har till övergripande mål att personer med matöverkänslighet ska kunna leva ett normalt och symtomfritt liv utan rädsla för att få livshotande eller funktionsnedsättande reaktioner.

Huvudaktörer är Astma- och Allergiförbundet, Karolinska Institutet och Livsmedelsföretagen som efter projekttiden siktar mot att öppna ett nationellt kunskapscentrum, där visionen är att personer med matallergi och annan överkänslighet ska ha liknande livskvalité som personer utan födoämnesöverkänslighet.

Kunskapscentrumet skall även fungera som en central kontaktpunkt för aktörer som söker samarbeten inom klinisk forskning, livsmedelsproduktion, riskanalys och kunskapsstöd. Läs mer om projektet här.

För att läsa vårt pressmeddelande klicka här!

Publicerad den: 5 oktober 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021