Luften du andas- en ren hälsofråga

Numer har vi stor kunskap om hur fossila utsläpp påverkar vår planet och vad vi behöver göra för att minska utsläppen i världen. Men fortfarande brister arbetet för att minska de totala luftföroreningarna och skapa ren luft i barns och ungas uppväxtmiljöer runtom i Sveriges kommuner.

Trots att svensk luft är bland de bästa i Europa orsakar luftföroreningar allvarliga konsekvenser för både hälsa och liv. Små barn är särskilt känsliga för smutsig luft. Så mycket som 600 unga i varje årskull beräknas växa upp med nedsatt lungfunktion och flera studier visar att luftföroreningar ökar risken för att barn utvecklar astma. 

Vilka samband finns mellan luftföroreningar och hälsoeffekter på luftvägarna? Kan val av förskola påverka astma hos mitt barn senare i livet? Och vad tänker våra politiker göra åt klimatkrisen och den potentiella hälsokrisen för både barn och vuxna?

Lunchwebbinarium online den 7 september

Tillsammans reder vi på internationella dagen för ren luft den 7 september ut frågetecknen på ett direktsänt lunchwebbinarium. Astma- och Allergiförbundet har bjudit in både forskare och politiker.

Webbinariet livesänds här på vår Facebook-sida. Ingen anmälan behövs.

Publicerad den: 19 augusti 2021

Uppdaterad den: 25 augusti 2021