”Luftvägarna är vackra inuti”

Hur hör astma och dålig sömn ihop? Och på vilket sätt påverkar föräldrars livsstil i unga år deras barns risk för astma? Det är frågor som följer forskaren och lung- och allergiläkaren Christer Janson – tillsammans med fascinationen för luftvägarna.

Som att dyka ner i en korallgrotta. Så beskriver Christer Janson hur det är att titta ner i lungorna och luftstrupen under en bronkoskopi, en undersökning som görs med hjälp av en slang med en kamera i ena änden som förs ner genom munnen.

– Först ser man hur stämbanden rör sig, sedan hur luftstrupen delar sig i gångar. Man går ner i den högra huvudbronken, luftröret, och tittar på olika delar av slemhinnan efter förändringar. Det är enormt spännande – och väldigt vackert att se.

Christer Janson är professor och överläkare i lungmedicin och allergologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har gjort en hel del bronkoskopier sedan utbildningen till lungläkare.

– På den här tiden var astmapatienterna väldigt dåliga, eftersom man ännu inte visste hur man kunde behandla inflammation i luftvägarna med inhalationssteroider. Som läkare då kände man att man gjorde stor nytta, men också att det behövdes mer kunskap, säger han.

Akut astma har efter det blivit ett återkommande tema i hans forskning, likaså sömnstörningar. Många personer med astma, även lindrig, rapporterar nämligen fler med besvär med sömnen än andra.

Christer Janson är professor och överläkare i lungmedicin och allergologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och även ordförande i Svenska föreningen för allergologi (SFFA). Han har fått forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för forskningsprojektet ”Astma- och allergiutveckling i Norden när individen blir äldre (RHINE IV)”.

Publicerad den: 23 augusti 2021

Uppdaterad den: 23 augusti 2021