Många drabbas när pollenprognoser hotas

Pollenhalterna ställer redan till problem för allergiker i södra Sverige. En ny undersökning som Astma- och Allergiförbundet publicerat idag visar att var tredje person med pollenallergi har stora svårigheter i vardagen under pollensäsongen. Trötthet, försämrad sömn och koncentrationssvårigheter är de vanligaste symtomen. Merparten av pollenallergikerna uppger att de har nytta av pollenprognoserna. Sedan årsskiftet är dessa nedlagda i norra Sverige. 

– Pollensäsongerna blir allt längre. Många har känt av hassel i södra Sverige sedan före jul. Nu stiger också halterna av alpollen. Men i norra Sverige görs inte längre några pollenmätningar, trots att väldigt många använder prognoserna för att planera sin medicinering och vardag. Det riskerar på sikt att leda till ökat lidande för pollenallergiker, att fler behöver vara sjukskrivna eller söka vård, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet. 

I den nya undersökningen som SIFO Kantar genomfört på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet uppger ungefär 35 procent av den svenska vuxna befolkningen att de har pollenallergi.

Ett sätt för dem med pollenallergi att både veta vad symtomen beror på, och när de ska påbörja sin medicinering är att följa pollenprognoserna. 8 av 10 uppger att de har nytta av mätningarna och var tredje använder dem ofta. Att följa pollenprognoserna är också ett av de första råden en person med pollenallergi får i kontakt med vården. Men sedan årsskiftet är pollenmätningarna nedlagda i norra Sverige, eftersom varken staten eller regionerna vill finansiera mätningarna.

– Pollenallergi är en folksjukdom. Många får under långa perioder försämrad sömn, och koncentrationssvårigheter. Att personer med pollenallergi norr om Gävle inte kommer att kunna få den hjälp till egenvård, planering av medicinering och vardag som de behöver för att må bättre är djupt olyckligt. Särskilt problematiskt blir det nu, eftersom symtomen kan påminna om covid-symtom, säger Kristina Ljungros. 

Undersökningen visar att tre av tio med pollenallergi upplever stora hinder/svårigheter i sin vardag, när de har allergibesvär. Av dessa svarar flest (hälften) att de påverkas genom försämrad sömn eller ökad trötthet. Fyra av tio får också en negativ påverkan på sin prestation och koncentration och var tredje person svarar att de undviker vissa aktiviteter utomhus. Var fjärde med pollenallergi har astma som utlöses av allergin.

Naturhistoriska Riksmuseet som sammanställer informationen på hemsidan pollenrapporten.se skriver att ’de fyra nordligaste mätstationerna i Sverige, de i Boden, Umeå, Östersund och Sundsvall, är stängda. Det beror på att bemanning och finansiering saknas. Därför finns det tyvärr inga uppmätta pollenhalter från dessa områden och Naturhistoriska riksmuseet har inga prognoser att publicera på pollenrapporten.se.’

Astma- och Allergiförbundet har följande krav:

  • Ett stabilt rikstäckande nätverk med en långsiktig statlig finansiering som säkrar och stabiliserar driften
  • Nationellt uppdrag till en statlig myndighet – en huvudman
  • Fler stationer är önskvärt på sikt – ca 25 i ett nationellt nätverk

Läs och se mer

Publicerad den: 10 mars 2021

Uppdaterad den: 10 mars 2021