Går det att ”träna” bort matallergi?

Idag kan människor med svårare allergi mot pollen, kvalster eller katt få lindring eller till och med bli av med sina symtom med hjälp av vaccinbehandling. Men för matallergi finns ännu ingen liknande behandling. Nu hoppas forskare bakom två nya studier vara ett steg närmare en lyckad metod.

Runt tio procent av alla barn i Sverige har någon form av matallergi eller matöverkänslighet. En hel del forskning pågår just nu för att ta reda på varför barn blir allergiska och hur vi kan förhindra det.

Men när någon redan har utvecklat en matallergi – hur kan vi göra då?

– Den behandling som hittills visat bäst resultat, särskilt när det gäller jordnötsallergi som är en av våra svåraste matallergier, är det som kallas oral immunterapi. Det innebär att du genom att äta en liten dos av ett födoämne varje dag under en period tränar upp immunförsvaret till att börja tåla ämnet igen.

Det säger Anna Asarnoj, barnläkare och barnallergolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, som forskar om jordnötsallergi på Karolinska Institutet.

Forskare hoppas bota Seths jordnötsallergi

”Jag väldigt tacksam för att den här forskningen görs, eftersom jag tror att den kommer att bidra till en stor förändring för många jordnötsallergiska barn och deras föräldrar”

Simon Holmesson
Pappa till Seth Holmesson, som är ett av de 75 barn som deltar i studien SmaChO – Oral immunterapi till små barn med jordnötsallergi.

En del svåra biverkningar

Flera studier har gjorts för att se om barn och unga med jordnötsallergi kan lära sig att tåla jordnötter igen med hjälp av den här typen av behandling. De har visat goda resultat för många av deltagarna, men behandlingarna har också lett till en del allvarliga reaktioner.

Nu genomför Anna Asarnoj och hennes forskarkollegor en studie där 75 jordnötsallergiska barn i åldern 1–3 år lottats till att antingen äta en liten dos jordnötter varje dag i form av jordnötsbågar, eller till att undvika jordnötter. Dosen trappas långsamt upp till en underhållsdos motsvarande drygt en jordnöt om dagen. Behandlingen ska fortsätta i tre år. Fyra veckor efter att den avslutats ska forskarna sedan undersöka hur många av barnen som fortfarande tål jordnötter, jämfört med i kontrollgruppen.

Längre behandlingsperiod

– Vi har sett att oral immunterapi verkar ha bäst effekt och mildast biverkningar hos yngre barn. Därför är barnen i vår studie under fyra år. Vi också sett att det verkar fungera bra med låga doser och en lång behandlingsperiod. Förhoppningen är att studien ska falla väl ut – och att behandlingen ska kunna börja användas i vården, säger hon.

I ett annat forskningsprojekt undersöker forskare om det går att genomföra en liknande behandling av mjölkallergi. Även där hoppas forskarna att det ska vara gynnsamt med en längre behandlingsperiod än tidigare.

Mjölk kan ge svåra reaktioner

– Mjölkallergi är en av de vanligaste matallergierna, särskilt under småbarnsåren. Hos många barn växer den bort, men hos en del finns allergin kvar och kan ge allvarliga reaktioner, säger Christina West, docent och överläkare i barnallergologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

I studien ingår 80 mjölkallergiska barn, där hälften ska få små doser av mjölk som trappas upp under sex månader. Som underhållsbehandling får de sedan dricka 1 dl mjölk varje dag i tre år och äta fritt av andra mjölkinnehållande livsmedel. Den andra hälften är en kontrollgrupp, som fortsätter att utesluta mjölk ur kosten.

Efter behandlingen ska barnen vara utan mjölk en vecka. Sedan kontrollerar forskarna om de fortfarande tål mjölk efter det.

”Förhoppningen är att den här större studien ska ge oss kunskap om det är en behandling som kan ge bestående tolerans”

Christina West
Docent och överläkare i barnallergologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Hoppas på kvarstående tolerans

– Tidigare studier har visat goda resultat, men det har varit små studier med få patienter. Förhoppningen är att den här större studien ska ge oss kunskap om det är en behandling som kan ge bestående tolerans mot mjölk.

I tidigare studier har deltagarna framför allt fått milda symtom som klåda i munnen eller eksem. Men det finns även en liten risk för allvarligare biverkningar. Därför görs studien i samverkan med åtta barnkliniker runt om i landet med kompetens att genomföra oral immunterapi och ta hand om eventuella reaktioner, menar Christina West.

Forskarna har också stöd från Svenska barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin.

Anna Asarnoj och Christina West fick nyligen forskningspengar från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för forskningsprojekten ”SmaChO – Oral immunterapi till små barn med jordnötsallergi” respektive ”SWITCH – En svensk randomiserad studie av oral immunterapi mot mjölkallergi hos barn”.

Publicerad den: 19 februari 2021

Uppdaterad den: 18 januari 2023

Till toppen av sidan