Minskade avgasutsläpp – även minskad risk för astma

Astma- och Allergiförbundet välkomnar Transportstyrelsens nya förslag. De är viktiga för att minska hälsofarliga trafikavgaser vid källan, särskilt med tanke på att dessa avgaser kan öka risken att utveckla eller förvärra astma.

Transportstyrelsen redovisade nyligen sina föreslagna åtgärder för att förhindra manipulation av avgasreningssystem.

Myndigheten föreslår en rad åtgärder: förbud att tillverka, inneha, marknadsföra och sälja manipulationsutrustning, förbud att manipulera avgasreningen, förbud att köra manipulerade fordon och tvång att använda avgasreningsvätskan adblue om den behövs i reningssystemet.

Sverige har 3-10 ggr högre gränsvärden för avgasutsläpp från dieselbilar än andra EU-länder. Därför föreslår Astma- och Allergiförbundet att Transport-styrelsen genomför skärpningar i nationella föreskrifter för avgasreningskraven på fordon vid kontrollbesiktning:

• Skyltvärdet (som är specifikt för fordonstypen) används vid kontrollbesiktning för fordon istället för generella gränsvärden, alternativt att de generella gränsvärdena skärps väsentligt så som gjorts i andra EU-länder.

• Undantag tas bort så att även dieselbilar som är äldre än 20 år ska genomgå mätning av röktäthet, eller motsvarande mätning för att minimera utsläppen av farliga partiklar och ämnen.

• Bilars diagnossystem behöver användas på ett bättre sätt vid besiktningen för att kontrollera för fel i avgasreningen.

Publicerad den: 11 juli 2022

Uppdaterad den: 11 juli 2022