Nu finns nationell plan för vaccination mot covid-19

Igår publicerade Folkhälsomyndigheten en lista över vilka grupper som rekommenderas att prioriteras för vaccination. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination delas in i fyra faser. I fas 2 kommer alla över 65 år att vaccineras. I fas 3 ingår personer med svår och instabil astma.

– Vi vet att många väntar på vaccin och vi välkomnar att Folkhälsomyndigheten nu så tydligt säger att personer som lider av svår astma kommer att prioriteras i vaccineringsordningen, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.

Listan finns att läsa här
Läs vår FAQ om vaccin här

Publicerad den: 5 februari 2021

Uppdaterad den: 25 februari 2021