Nu finns riktlinjer för allergi och vaccination mot covid-19

Den 15 januari publicerade SFFA (Svenska Föreningen För Allergologi) riktlinjer för bedömning och rutiner kring allergi och vaccination mot covid-19, något Astma- och Allergiförbundet tidigare efterfrågat.


Astma- och Allergiförbundet är glada att det nu, precis som vi efterfrågat, finns tydliga råd och riktlinjer kring allergi och vaccination. Det är nu viktigt att vården arbetar enligt dessa riktlinjer så att ingen avstår vaccination i onödan.

– Vi har fått många frågor kring vaccinet från personer som lider av svåra allergier, och som kanske tidigare fått kraftiga allergiska reaktioner. Det måste kännas tryggt för människor med svår allergi att vaccinera sig och samtidigt är det oerhört viktigt att människor inte avstår vaccination i onödan av oro. Det är positivt att risken för att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner verkar vara mycket liten, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

I samband med att vaccineringen mot Covid-19 har kommit igång runt om i världen har även biverkningar så som svåra allergiska reaktioner rapporterats in. Det är inte helt klarlagt vad som är orsaken till svåra allergiska reaktioner men ett misstänkt ämne som finns i de idag godkända vaccinerna är polyetylenglykol (PEG). Risken för att drabbas av en allvarlig allergisk reaktion är mycket liten, ungefär 1 på 100 000.

– Det mycket bra att det nu finns tydliga riktlinjer kring vad som gäller för vaccination, om man är allergisk. Nu måste den informationen också nå ut till vården, och det är myndigheternas och regionernas ansvar, säger Kristina Ljungros.

Svensk förening för allergologi (SFFA) rekommenderar bland annat att de som haft en svår allergisk reaktion mot till exempel födoämnen, insektsstick eller latex ska vara kvar minst 30 minuter efter vaccination. De bör också vaccineras på en mottagning där det förutom anafylaxiberedskap även ska finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp (exempelvis på vårdcentral).

Du kan läsa SFFAs riktlinjer i sin helhet på https://www.sffa.nu. SFFA är en organisation som samlar läkare och andra yrkeskategorier med särskilt intresse för allergologiska sjukdomar. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Allergiforskning. Sedan 2008 är den också en del av föreningen Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för Allergisjukdomar (vuxna).

FAQ om allergi och vaccination

Astma- och Allergiförbundet får många frågor från personer som känner oro antingen för att det inte ska vara möjligt att vaccinera sig eller risk för allergiska reaktioner av vaccinationen. Vi ger aldrig individuell rådgivning utan hänvisar alltid till 1177 för individuellt stöd. Däremot har vi samlat mer generella frågor och svar kring vaccin och allergi i en FAQ på vår hemsida.

Publicerad den: 18 januari 2021

Uppdaterad den: 25 februari 2021