Ny studie vill hjälpa människor med oro kopplad till astma

Oro för en astmaattack kan vara ett stort hinder i vardagen för många med astma. Nu ska forskare undersöka om en ny internetbaserad behandling kan minska den oron. Studien görs med hjälp av forskningspengar från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, som i år delar ut drygt sex miljoner kronor till viktig forskning.

Tidigare forskning har visat att risken för en ångestdiagnos är dubbelt så hög bland personer med astma jämfört med befolkningen i stort.

– I tidigare studier har vi sett att det här är en grupp som oroar sig mycket för sina symtom. Ofta finns ingen ångestdiagnos i botten, utan det handlar framför allt om en stark oro kopplad till vissa situationer där man är rädd att astman ska förvärras. Oron överlappas ofta även av symtom från själva astman. Det kan leda till stora begränsningar i vardagen, säger Marianne Bonnert, legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

KBT-behandling i mobilen

Hon är en av 12 forskare som nu får forskningspengar från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

För att hjälpa människor med oro kring sin astma har hon och hennes forskarkollegor utvecklat en internetbaserad behandlingsmetod som bygger på kognitiv beteendeterapi, som patienterna själva har tillgång till i telefonen. Den ska bland annat göra det lättare att identifiera vad som är astma och vad som är oro. En tidigare pilotstudie har visat lovande resultat med både minskad oro och förbättrad livskvalitet.

Förhoppningen: fler kan få hjälp

Nu ska en randomiserad kontrollerad studie göras med 90 deltagare, där hälften slumpas till att genomgå behandlingen och hälften enbart får vanlig astmabehandling. Om KBT-behandlingen fungerar väl kan det innebära att många av dem som idag lider av astmaoro lättare kan få tillgång till behandling oavsett var de bor, enligt forskarna.

De andra forskare som i år får forskningspengar ska bland annat undersöka en ny behandling för kronisk hosta, effekterna av en ny metod för att mäta astma i primärvården – och om det går att förutsäga vilka som får bra eller mindre bra effekt av pollenvaccin.

Viktiga studier

– Vi är mycket glada över att kunna tillkännage årets forskningsanslag. Det handlar om viktiga studier som vi hoppas ska kunna göra stor nytta för de drygt tre miljoner människor som lever med astma, allergi eller annan överkänslighet, säger Ingrid Kallström Bengtsson, vice ordförande för Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Forskningsfonden är den enda finansiär i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. Tack vare bidrag från allmänheten har fonden sedan starten kunnat dela ut närmare 200 miljoner kronor till viktig forskning om astma, allergi och atopiskt eksem.

Publicerad den: 18 januari 2022

Uppdaterad den: 31 januari 2022