Nytt digitalt program ska hjälpa unga med astma

Många unga med svår astma tappar kontakten med vården när de fyller 18 och inte längre hör till barnsjukvården. Forskaren Ewa-Lena Bratt testar ett nytt digitalt program som ska förbättra övergången till vuxenvården.

Vem har ansvar för min astmavård efter att jag fyllt 18?

– När du fyller 18 flyttas du, oavsett sjukdom eller diagnos, över till vuxensjukvården. För unga med astma är det sedan svårighetsgraden som avgör var uppföljningen kommer att ske. En del behöver uppföljning i specialistvården, medan det för andra räcker med primärvården. Många upplever att det blir en stor skillnad från den trygga situation som varit tidigare, när man känt personalen och rutinerna väl.

Hur kan övergången till vuxenvården förbättras?

– Studier har visat att det är viktigt att ha en strukturerad överföringsprocess som startar i barnsjukvården, när barnet är runt 12 år. Den processen ska förbereda barn och unga på att ta över ansvaret för sin astmavård och föräldrarna på att våga släppa taget och lämna över ansvaret till barnet.

Vad handlar din forskning om?

– Vi undersöker ett nytt personcentrerat övergångsprogram som ska förbättra överföringsprocessen genom att utbilda unga så att de får tillräckligt med kunskap om sin sjukdom, lär sig att ta ansvar för sina mediciner och vet var de ska söka vård. Tanken är också man ska bli stärkt och känna att ”jag fixar det här” i olika situationer. Som när man ska ut och resa, utöva sitt fritidsintresse eller göra roliga saker ihop med kompisarna.

Hur hoppas du att programmet ska kunna hjälpa unga med astma?

– Vi vet att det har en god effekt vid andra kroniska sjukdomar, som till exempel medfödda hjärtfel. Nu testar vi även överföringsprogrammet i en digital form. Vi hoppas att den här typen av program ska kunna skötas på distans, så att alla har möjlighet att ta del av det oavsett var man bor. Det är viktigt att lära sig att navigera i sjukvårdssystemet, annars finns en risk att man slutar gå på kontroller och till sist utvecklar en svårare sjukdom.

Ewa-Lena Bratt

är professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet. Hon har fått forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för projektet ”Digi-Stepstones – Övergångsprogram för ungdomar med astma inför övergången till vuxensjukvården”.

Publicerad den: 5 maj 2023

Uppdaterad den: 5 maj 2023