Nytt forskningsprojekt ska undersöka kopplingen mellan astma och covid-19

Array

Kan astma öka risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19? Och hur påverkas den framtida hälsan hos astmatiker som varit sjuka? Det ska forskare undersöka i en ny studie med hjälp av anslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Fonden delar i år ut drygt 6 miljoner kronor till flera viktiga forskningsprojekt som ska bidra till ökad kunskap om astma och allergi.

Elva forskare får dela på totalt 6 350 000 kronor – pengar som går till patientnära forskning om astma, allergi och annan överkänslighet.

– Astma- och allergiforskningen har aldrig varit viktigare än nu under coronapandemin – och vi har inte heller haft så många duktiga forskare som sökt anslag som i år. Därför är vi väldigt glada över att kunna presentera de här elva forskningsprojekten, som vi hoppas ska kunna leda till nya viktiga upptäckter som förbättrar livet för människor med astma och allergi, säger Robert Hejdenberg, ordförande för Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

En av forskarna som får anslag är Caroline Stridsman, docent i lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet och sjuksköterska på lung- och allergisektionen vid Sunderby sjukhus i Luleå. Hon ska titta på ett extra aktuellt ämne – kopplingen mellan astma och covid-19. I studien ska hon och hennes kollegor undersöka vilka personer med astma som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom eller död i virussjukdomen.

Dessutom kommer astmatiker som överlevt ett svårt sjukdomsförlopp att följas för att forskarna ska kunna se hur deras hälsa påverkas på längre sikt.

– Jag är otroligt glad för att Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är med och finansierar den här studien. Nu kan vi verkligen titta på frågorna som rör astma på djupet. Vi kommer att kunna se vilka som drabbats av svårare infektion i covid-19, hur sjukdomen ter sig och om det är några särskilda typer av astma som bidrar till den ökade risken. Vi ska också undersöka hur den långsiktiga hälsan och astmasjukdomen påverkas, säger Caroline Stridsman.

Hon är även registerhållare för Luftvägsregistret, där personer med astma registreras. I studien ska data från registret samköras med data från flera andra nationella register, bland annat Svenska Intensivvårdsregistret, Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret.

De första resultaten beräknas publiceras i början av nästa år.

– Coronaviruset har påverkat oss alla och skapat stor oro, inte minst hos människor med astma. Därför är det oerhört viktigt med ny forskning som kan reda ut hur riskerna för astmatiker ser ut, både före och efter sjukdomen, säger Robert Hejdenberg.

De tio övriga forskarna som nu får anslag ska bland annat undersöka hur äldre personer påverkas av astma- och allergisjukdom, hur man kan hitta riskfaktorer för bestående astma hos barn och så ska forskare i två nya, spännande projekt titta på möjligheterna med att försöka träna bort jordnöts- respektive mjölkproteinallergi hos barn.

Här kan du läsa mer om forskningen som nu får anslag!

För mer information eller kontakt med forskaren Caroline Stridsman, vänligen kontakta:

Elin Sundin, pressekreterare: 070-474 11 80

Helena Färnsten, kommunikations- och marknadschef: 070-345 56 51

Publicerad den: 16 december 2020

Uppdaterad den: 14 februari 2023