Nytt jämställdhetsprojekt

​Astma- och Allergiförbundet arbetar för första gången någonsin med ett jämställdhetsprojekt med syfte att kartlägga normer som synliggör och problematiserar attityder och föreställningar kring mäns engagemang för sina barns allergisjukdomar.

Astma- och Allergiförbundet arbetar för första gången någonsin, med ett jämställdhetsprojekt. Ett projekt kallat Jämställdhetsprojektet, med syftet att kartlägga normer som synliggör och problematiserar attityder och föreställningar kring mäns engagemang för sina barns allergisjukdomar.

Projektet, som pågår under 2019 och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten, ska även undersöka vårdpersonalens syn på maskulinitet kopplat till förväntningar på vårdnadshavare för barn med allergisjukdomar.​
​​Projektets mål är att identifiera behov och vilka möjligheter eller hinder som finns för att göra män som vårdnadshavare engagerade i sina barns astma- och allergisjukdomar, samt bredda synen på vad engagemang är.

Kartläggningen ska ligga till grund för en strategi för jämställt engagemang för vårdnadshavare med barn med kroniska sjukdomar och jämställt bemötande av vårdpersonal.

Idag har Astma- och Allergiförbundet ca 17 000 medlemmar, där 25% är vuxna män. Projektets målgrupp är personal inom vård, skola, omsorg samt ideellt engagerade inom Astma- och allergiförbundet.

​Projektbidraget är på 1,4 miljoner kronor och gäller under perioden 31 december 2018 till 30 december 2019. Läs vår pressmeddelande här!

Läs mer om projektet här.

Publicerad den: 31 mars 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021