Luften du andas – en ren hälsofråga

Förorenad luft utomhus och inomhus drabbar många och orsakar stora samhällskostnader. Därför har förbundet valt att prioritera ren luft som en av organisationens huvudfrågor.

Vårt politiska luftprogram

Astma- och Allergiförbundets förbundsstyrelse antog i maj 2021 ett politiskt program om luft. Programmet har tagits fram för att Sveriges ambitioner för en ren och hälsosam utomhusluft behöver öka. Luften i Sverige är nämligen inte så bra som vi tror. Ny forskning visar effekter på hälsan även vid låga nivåer av luftföroreningar. Men ingen ska behöva dö eller bli sjuk på grund av smutsig luft.

Det är återigen aktuellt att driva på beslutsfattare för ren luft, bland annat på europeisk nivå i och med planer på uppdateringar av EU:s luftkvalitetsdirektiv utifrån WHO:s nya riktlinjer. Dagens krav på luftkvalitet behöver uppdateras.

Vi har identifierat fyra fokusområden som särskilt viktiga när det gäller uteluften och tagit fram förslag på konkreta insatser på nationell och lokal nivå. Våra prioriterade områden är:

  • Höjda krav på luftkvaliteten
  • Stadsplanering med barn i fokus
  • Förbättrade luftkvalitetsmätningar och informationsinsatser
  • Säkrade pollenmätningar – uppnått under 2021

Till toppen av sidan

Marie-Louise Luther

Intressepolitisk handläggare miljö och funktionshinderpolitik

Kontakt

info@astmaoallergiforbundet.se