Patienternas rekommendationer inför valet

Fler specialister, bättre kunskap och bättre samordning i vården. Det var några av Astma och Allergiförbundets inspel vid måndagens seminarium när patientorganisationerna skickade rekommendationer till politikerna inför valet.

– Även om våra medlemmar har olika diagnoser, så är våra utmaningar ofta desamma, inledde tf generalsekreterare Helena Färnsten.

Hon höll med Inger Roos, fd ordförande för Riksförbundet Hjärt Lung, som framhöll vikten av att följa den patientlagstiftning som finns.

Inom ramen för ämnet tillgänglighet, lyfte Helena Färnsten också Astma- och Allergiförbundets kartläggning av den svenska allergivården.

– Det är sorglig läsning, konstaterade hon och berättade att det i vissa regioner helt saknar allergologer, vilket givetvis påverkar tillgängligheten negativt.

Dagens knappt 70 allergiläkare är för få för Sveriges 3 miljoner allergiker!

Helena Färnsten tog också upp problemet med att ny kunskap inte når ut i vården.

– Du ska ha tur som patient. Det beror på vilken läkare du träffar. Känner hen till den nya kunskapen…?

Även samordningen mellan de organisatoriska gränserna inom vården är besvärlig, framhöll Helena Färnsten och fick medhåll av moderaten Camilla Waltersson Grönvall, som var den enda politikern på plats. Hon fick också äran att avrunda seminariet:

– Lagen ska följas! Men när det gäller patientlagstiftningen är det precis som att det gäller fritt valt arbete, menade hon och ställde sig också frågande till varför det dröjer med nationella riktlinjer.

Den enda publikfrågan på plats rörde statens ansvar för utbildning av specialister, något som Camilla Waltersson Grönvall också ställde sig positiv till.

– Det behövs fler specialister, medgav hon. Och det är statens ansvar att utbilda dem.

Publicerad den: 4 juli 2022

Uppdaterad den: 4 juli 2022