Regeringsuppdrag att se över allergivården

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket får regeringens uppdrag att se över hur allergivården kan bli mer jämlik och hur det förebyggande arbetet kan förbättras. Det beslutade regeringen idag. – Det här är en stor seger och ett tydligt tecken på att vårt arbete för en bättre allergivård har burit frukt, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande, Mikaela Odemyr.

 

Uppdraget till de båda myndigheterna beslutades på torsdagens regeringsmöte och de ska tillsammans tilldelas 1,4 miljoner för att genomföra förstudien. Senast den 1 september 2023 ska förslag till åtgärder presenteras för närings- och socialdepartementet.

Målet med arbetet är att färre ska drabbas och fler kunna leva ett gott liv trots sjukdomen, enligt regeringens pressmeddelande.

– Det här är otroligt goda nyheter, säger Mikaela Odemyr. Nu ska vi göra allt för att vara behjälpliga i det här arbetet. Astma- och Allergiförbundet har både kunskap och erfarenhet av vad som behöver göras.

– Det är på tiden att vi får en vård värd namnet även när det gäller allergier!

Ansvarig minister, socialminister Lena Hallengren, framhåller att både det förbyggande arbetet och vården vid allergi behöver utvecklas. Kunskapen finns – både när det gäller att förebygga och lindra allergier.

– Finland är ett gott exempel på att det går att påverka utvecklingen i rätt riktning, säger MIkaela Odemyr. Det har vi också framfört i våra kontakter med regering och myndigheter.

I Finland har man med ökad kunskap och nationella riktlinjer för allergivården vänt trenden med allt fler allergiker.

Socialstyrelsens uppdrag är att analysera vilket kunskapsstöd och information som behöver tas fram inom allergiområdet, medan Livsmedelsverket ska identifiera utvecklingsområden när det gäller säkra livsmedel.

Tidigare publicerat material: 

Pressmeddelande regeringen (20220825)

Sverige bör lära av Finland i kampen mot allergierna (DN debatt 20220713) 

Vi behöver nationella riktlinjer för allergisjukdomar (Dagens Medicin 20211018)

Stora skillnader i regionernas allergivård (kartläggning juni 2022)

Publicerad den: 25 augusti 2022

Uppdaterad den: 23 april 2024