Sök bidrag från barnallergifonden

Du som är medlem i Astma- och Allergiförbundet kan ansöka om bidrag till ditt barn, för exempelvis aktivitetsresor eller en ”guldkant” i tillvaron.

Kanske vill ditt barn åka på läger, köpa en cykel, ha möjlighet till en föreningsaktivitet eller få en upplevelse utöver det vanliga i vardagen? Då kan du söka bidrag från barnallergifonden.

Barnallergifonden – för barn med svår astma och allergi

Att vara förälder till ett barn med allergier kan innebära ökade levnadskostnader. Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond stödjer barn med svår astma och allergi. Fonden finns för dig som är medlem i Astma- och Allergiförbundet. Ansökan kan ske i två perioder under året och Barnallergifonden delar ut bidrag två gånger per år. Här kan du söka bidrag för den lilla guldkanten.

Så här ansöker du

Ansökan görs av barnets/barnens målsman. Medlemskap i Astma- och Allergiförbundet sedan minst tolv månader krävs. Är du inte medlem så kan du bli det här. Ansökan kan ske upp till den dag barnet fyller 18 år.

Vårens ansökningsperiod pågår fram till den 1 april.

Bli medlem nu

”Det är en jättestor trygghet att både läkare och sjuksköterska finns på plats ifall det skulle hända en olycka.”

Det säger Eva, mamma till Louise, som 2020 fick möjlighet att åka på seglarskola, tack vare bidrag från Barnallergifonden. Seglarskolan är ett samarbete med Astma- och Allergiförbundet och vänder sig till barn med astma och allergier.

Publicerad den: 20 mars 2023

Uppdaterad den: 20 mars 2023