Om våra fonder

Astma- och Allergiförbundet har tre fonder som på olika sätt verkar för vårt arbete att påverka hela samhället så att det fungerar väl för människor med allergisjukdomar, stödjer forskning om allergisjukdomar och hjälper barn med allergisjukdom.

Forskningsfonden

För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning om allergiska sjukdomar skapade Astma- och Allergiförbundet 1998 en särskild stiftelse, Forskningsfonden, som samlar in pengar till allergiforskning. Fonden delar ut flera miljoner kronor till patientnära forskning varje år.
 
Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. För många forskare är fondens ekonomiska stöd avgörande.
 
Läs mer om Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, projekten vi stödjer och forskningsresultat här.
 
Bankgiro: 900-3740
Plusgiro 900374-0
Swish: 900 37 40

Barnfonden Svalan

Fonden instiftades 1996 och verkar för direkta åtgärder som främjar forskning, bättre miljöer samt rekreation för barn med astma- och allergisjukdom.
 
Stöd Barnfonden Svalan för att ge svårt sjuka barn möjlighet till miljöombyte för att behandla sitt eksem eller lindra astman, en cykel för att förbättra konditionen eller åka på läger för att få umgås med andra barn i samma situation och för en stund ”glömma” sin sjukdom.
  
Med ditt stöd kan fler barn leva ett friskare liv.
 
Bankgiro: 900-9069
Plusgiro: 900906-9
Swish: 900 90 69

Blomsterfonden

Blomsterfonden är till för att stödja astma- och allergiföreningarnas breda verksamhet ute i kommunerna. Fonden stödjer även rehabilitering och rekreation för astma- och allergisjuka och deras familjer i den mån stat, kommun och landsting inte bidrar. Blomsterfonden bedriver informationsverksamhet i samhället och stödjer vår verksamhet i stort. 

Bankgiro: 900-9325
Plusgiro 900932-5
Swish 900 93 25

När du skänker en gåva till någon av våra fonder sparas dina personuppgifter i vårt register enligt Astma- och Allergiförbundets integritetspolicy.

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.
 
Astma- och Allergiförbundet innehar flera 90-konton. Detta innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Till toppen av sidan