Sverige fortfarande inte säkert för matallergiska – ny rapport

Middag på restaurang eller kafébesök under semestern kan för en person med matallergi i värsta fall ge en livshotande anafylaktisk chock. Sedan 2011 finns en EU-gemensam lagstiftning kring de 14 allergener som ger de farligaste allergiska reaktionerna, men fortfarande finns stora brister. Det visar en ny rapport från Astma- och Allergiförbundet.

 – Vår rapport visar att implementeringen av lagstiftningen brister. Maten är inte klar förrän alla med matallergi kan känna sig trygga när de äter ute. För att nå dit måste vi få en bättre incidentrapportering så att vi kan öka kunskaperna om var det går fel och varför, säger Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

 

Samordning av matallergiska incidenter behövs

Livsmedelsverket har i uppdrag att samordna och sammanställa rapporteringen av matförgiftning. De flesta känner också till att de kan anmäla matförgiftning till kommunen eller Livsmedelsverket. Det samma borde gälla för matallergiska reaktioner, men idag kan du bara rapportera in till din kommun om du råkat ut för något. Väldigt få känner dock till det. 

 – Livsmedelsverket behöver få i uppdrag att samordna och sammanställa incidentrapporteringen. Detta är något de är förberedda på och kan få på plats med enkla medel med utgångspunkt i hur hanteringen kring matförgiftning sker, säger Mikaela Odemyr ordförande Astma- och Allergiförbundet.

 

Ny kartläggning

I juni frågade Astma- och Allergiförbundet landets 290 kommuner om möjligheten att anmäla matallergiska reaktioner, hur det går till och hur de arbetar med tillsyn av informationsplikten kring de 14 allergener som omfattas av lagstiftningen. 209 kommuner svarade. Drygt hälften har ett formulär på webbplatsen, men vid en närmare granskning visar det sig att formuläret handlar om matförgiftning. Bara en tredjedel av kommunerna uppger att de fått in någon incident om matallergiska tillbud på serveringsställen.

– Eftersom formulären oftast handlar om matförgiftning, ställs fel frågor. Med en samordnad inrapportering skulle vi komma åt det problemet. För alla som lever med matallergi är situationer där man inte har absolut kontroll över maten, förknippade med oro och ängslan. Många avstår semesterresor och restaurangbesök, vågar inte delta i konferenser med jobbet och så vidare. Livet kan bli väldigt begränsat och det är oacceptabelt, förklarar Mikaela Odemyr.

Det här är de 14 allergenerna: Allergener – 14 vanliga allergener – Astma- och Allergiförbundet (astmaoallergiforbundet.se)

 

 

Publicerad den: 28 juni 2023

Uppdaterad den: 17 april 2024