Utdelning av Kerstin Hejdenbergs stipendium

2018 års Kerstin Hejdenbergs stipendier tilldelas Helena Thulin, Grigorios Theodosiou och Ylva Söderfeldt.

2018 års Kerstin Hejdenbergs stipendier tilldelas Helena Thulin, Grigorios Theodosiou och Ylva Söderfeldt. 

Helena Thulin studerar allergiskt inflammerad matstrupe, ett tillstånd som drabbar framförallt barn. Idag finns det dessvärre inga enkla sätt att ställa diagnosen och Helena forskar med målsättningen att kunna ställa diagnosen via saliv- eller blodprov.

Grigorius Theodosious forskar om barn som drabbats av atopiskt eksem och hur det påverkar deras vardag, och hoppas kunna ta fram bedömningsskalor för sjukvården. En sådan möjlighet skulle kunna påverka livskvaliteten för både barn och föräldrar på sikt.

Ylva Söderfeldt studerar hur kunskap från patientföreningar förmedlas till patienter, samt hur patienter deltar i förändringar av den medicinska kunskapskulturen. Forskningen är av stort intresse för både patienter och sjukvårdspersonal.

Ändamålet för Kerstin Hejdenbergs stipendium är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Läs mer här om Kerstin Hejdenberg

Juryn består av Robert Hejdenberg som representerar familjen och är ordförande i Forskningsfondens styrelse, Göran Wennergren, professor och barnallergolog vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, Susanne Rosén, ledamot i Forskningsfondens styrelse samt vetenskapsskribent.

Publicerad den: 7 december 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021