Det ska vara möjligt att vabba för barn över 12 år

Astma- och Allergiförbundet välkomnar förslaget om möjligheten att vabba för barn över 12 år i utredningen Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB. Idag lämnade vi våra synpunkter till socialdepartementet.

Barn med astma blir ofta sämre i samband med exempelvis förkylningar. Att lämna barnen ensamma en hel dag skapar otrygghet hos barnen och föräldrarna. Det kan även gälla för barn med matallergi som inte bör lämnas ensamma efter en allergisk reaktion. Därför är det bra att utredningen nu föreslår att det ska finnas rätt till tillfällig föräldrapenning för barn som har fyllt 12 men som ännu inte fyllt 18.

– Det är glädjande att utredningen om nya regler för tillfällig föräldrapenning öppnar för en möjlighet att vabba även för ett barn som inte bedöms som mycket svårt sjukt och som är äldre än 12 år. Det är viktigt att kunna vabba med barn som är äldre än 12 år, säger Mikaela Odemyr ordförande Astma- och Allergiförbundet.

Som regel ska det finnas krav på att barnet har ett särskilt tillsyns- eller vårdbehov på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Astma- och Allergiförbundets bedömning är att många barn med astma och allergier skulle uppfylla kriterierna men önskar ett tydligare besked från regeringen om vilka sjukdomar det gäller.

Tillfällig föräldrapenning för vårdbesök är det rimliga

– Vi välkomnar förslaget om att man ska ha rätt att följa med sitt barn på vårdbesök eller delta på möte med skolpersonal om barnets sjukdom eller funktionsnedsättning. Precis som utredningen själva konstaterar är det främmande att låta ett tolvårigt barn besöka läkare själv, säger Mikaela Odemyr.

Redan förra året skrev Astma- och Allergiförbundet till regeringen med anledning av delbetänkandet att många föräldrar till barn med astma eller allergi idag måste använda semesterdagar eller ta ledigt utan lön för att exempelvis utbilda och hjälpa personal i skolan. Barn med kronisk sjukdom eller funktionhinder har samma rätt till skolgång som andra, men det förutsätter att skolgången kan ske på ett tryggt sätt.

Publicerad den: 30 september 2022

Uppdaterad den: 3 oktober 2022