Välj rätt luftrenare

Pollensäsongen är på ingång, och just nu får vi många frågor om luftrenare och ozon. Vad är det, och är det ett bra sätt att rena luften?

Det finns flera saker som man kan göra för att slippa pollen inomhus, men en luftrenare kan vara ett komplement som renar inomhusluften om den luft som kommer in inte kan filtreras.

Astma- och Allergiförbundet har under lång tid granskat olika luftrenare, och vårt Granskningsråd ställer höga krav för att ge en rekommendation. Självklart ska den rena luften på ett effektivt sätt. Men dessutom får ljudvolymen inte överstiga 30 decibel och alla beröringsytor på en luftrenare ska ha testats för nickelförekomst. Vi rekommenderar i dagsläget bara luftrenare som omsätter luften i rummet och där avskiljning av partiklar sker via någon form av filter. Därför tillåter vi bara jonisering före ett partikelfilter och inte fritt i rummet.

Inte heller rekommenderar vi luftrenare med ozongenering. Ozon är en irriterande, giftig gas där molekylerna består av tre syreatomer per molekyl i stället för, som i vanligt syre, två syreatomer.

– Gasen kan reagera med cellerna i näsa, ögon, luftvägar och skada dem, säger Anders Lundin, yrkes- och miljöhygieniker, till vår medlemstidning Allergia. Han är djupt skeptisk till att ozonaggregat får marknadsföras till privatpersoner.

– Den som utsätts för ozon riskerar att drabbas av andningsproblem, astmaattacker, försämrad lungfunktion och på sikt lungsjukdomar. Extra känsliga grupper är barn/ungdomar, personer över 65 år och personer med lungsjukdomar och hjärt-/kärlsjukdom, påpekar han.

Publicerad den: 21 april 2022

Uppdaterad den: 21 april 2022