Vill du bidra till bättre forskning?

En forskningspartner är en person som lever med till exempel astma, allergi eller atopiskt eksem – och delar sina unika kunskaper om sjukdomen med forskare. Vill du hjälpa forskningen? Delta i nästa utbildningstillfälle! Här svarar Emeli Lundström, forskningssamordnare vid Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, på sex frågor.

Vad innebär det egentligen att vara forskningspartner? 

– Som forskningspartner deltar du med din kompetens och erfarenhet i ett forskningsprojekt. Du ses som en expert på brukarperspektivet i forskningsprojektet – och bidrar till att sätta patienten i centrum när studier ska utformas.

Vem kan bli det? 

– En forskningspartner kan vara person som lever med en diagnos och har unika kunskaper om sin sjukdom. Eller en nära anhörig till någon som lever med en diagnos.

På vilket sätt bidrar jag till bättre forskning? 

– Du tillför nya perspektiv, infallsvinklar och idéer till en forskningsstudie eller ett forskningsprojekt. På så vis bidrar du till att de forskare som deltar i projektet får större förståelse för sjukdomen, och att kopplingen mellan forskning och verklighet blir mer tydlig.

Ge ett exempel! 

– Till exempel har Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond de senaste åren haft en forskningspartner med i ett projekt om hur internetbaserad KBT-behandling kan hjälpa människor med atopiskt eksem. Här bidrog forskningspartnern bland annat i utvecklingen av olika behandlingsmoduler och i diskussionen och tolkningen av forskningsresultatet.

Kan även föräldrar till barn med astma eller allergi delta? 

– Ja, absolut.

Hur går utbildningen till? 

– Den sker digitalt under en heldag den 1 december och arrangeras i samarbete med Blodcancerförbundet, Riksförbundet HjärtLung samt Reumatikerförbundet.

Sista anmälningsdagen för att delta i utbildningen till forskningspartner är den 10 november.

Publicerad den: 19 oktober 2021

Uppdaterad den: 19 oktober 2021