Startsidan

Vi jobbar för en bättre allergivård

En av de viktigaste uppgifterna för oss är att påverka samhället till bättre levnadsvillkor. En del av detta innebär att arbeta för att människor med astma/allergi ska få rätt vård på rätt nivå. Det här jobbar vi med inom vårdområdet just nu:

 

Socialstyrelsens nya riktlinjer för astma-/KOL-vård
De nya riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Flera av förslagen har vi förordat, som till exempel vikten av patientutbildning, en skriftlig behandlingsplan och uppföljning i form av återbesök.

 

Nationell strategi för astma- och allergivården
Det är nödvändigt med en bred mobilisering för att möta allergisjukdomarna i samhället. Vi träffar regelbundet representanter för riksdag och departement för att få till en nationell strategi för allergiska sjukdomar.

 

Fler allergologer
De närmaste fem åren väntas stora pensionsavgångar. Landstingen måste skjuta till pengar i tillräcklig omfattning för att utbilda nya specialister.

 

Fler allergikonsulenter
Allergikonsulenten är en viktig länk mellan sjukvård och samhälle. Vi vill att det ska finnas minst en allergikonsulent i varje landsting/region.

Läs mer om vårt vårdpolitiska arbete

Nu går det att ansöka till Allergifamiljedagar i februari!

allergifamiljedagar_webben

Med allergiska syskon är det svårt att få egen tid i rampljuset. Många familjer lever i samma situation – allergisjukdomen tar all tid. Tänk att få träffa andra i samma situation.

 

11-14 februari 2016 anordnas en ny träff för familjer som lever med allergisjukdom.

 

Allergifamiljedagarna i Åre erbjuder nya vänner och chansen att få lära sig mer om allergi.

 

Familjerna delas upp i föräldragrupp, barn med allergi samt syskongrupp. Det skapar förståelse för barnen med allergi och ger en möjlighet för syskonen att också få stå i rampljuset.

 

Ta chansen och ansök, läs mer här.

 

Sista ansökningsdag:

15 november 2015

 

"En kväll lagade vi mat tillsammans. Maten var grym!"
/Tacksamt syskon

Allergirond för kontor och skola/förskola

NYHET Allergirond för kontor är en gratis checklista som Astma- och Allergiförbundet tagit fram. Den kan användas för att upptäcka och åtgärda allergirisker i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kontorsarbetsplatser.

 

Allergirond för skola/förskola är en gratis digital checklista som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram för att upptäcka och åtgärda allergirisker i skola/förskola. Hundratals skolor använder den redan!

 

Se inslag från SVT om Allergironden.

 

Nyheter

Senaste nyheterna

2015-09-30

Glutenfritt bröd återkallas från butiker

Det glutenfria surdegsbrödet Vital återkallas av importören Arvid Nordquist eftersom det saknar svensk märkning. Brödet kan innehålla spår av soja och lupin, vilket allergiker som inte förstår den tyska och franska märkningen riskerar att missa. Läs mer här.