Startsidan

Vi jobbar för en bättre allergivård

En av de viktigaste uppgifterna för oss är att påverka samhället till bättre levnadsvillkor. En del av detta innebär att arbeta för att människor med astma/allergi ska få rätt vård på rätt nivå.

Det här jobbar vi med inom vårdområdet just nu:

 

Socialstyrelsens nya riktlinjer för astma-/kol-vård
De nya riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol). Flera av förslagen har vi förordat, som till exempel vikten av patientutbildning, en skriftlig behandlingsplan och uppföljning i form av återbesök.

 

Nationell strategi för astma- och allergivården
Det är nödvändigt med en bred mobilisering för att möta allergisjukdomarna i samhället. Vi träffar regelbundet representanter för riksdag och departement för att få till en nationell strategi för allergiska sjukdomar.

 

Fler allergologer
De närmaste fem åren väntas stora pensionsavgångar. Landstingen måste skjuta till pengar i tillräcklig omfattning för att utbilda nya specialister.

 

Fler allergikonsulenter
Allergikonsulenten är en viktig länk mellan sjukvård och samhälle. Vi vill att det ska finnas minst en allergikonsulent i varje landsting/region.

Läs mer om vårt vårdpolitiska arbete.

Bra mat för alla – en agenda för allergi- och överkänslighet för mat

 

bra mat för alla

 

En Agenda (rapport) har genom ett Vinnova-finansierat projekt arbetats fram av Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet i samarbete med Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen. Agendan belyser att allergi- och överkänslighet för mat är ett stort folkhälsoproblem. Sverige har många styrkor inom medicin, livsmedel och kunskapsöverföring. Genom att sammanföra dessa kompetenser i ett nationellt centrum för allergi- och överkänslighet för mat kan vi åtgärda brister och utveckla lösningar. Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö där god, näringsriktig och säker mat kan njutas av alla. Tillsammans kan vi skapa bra mat för alla.

Torsdag 14 januari 2016 hölls ett Symposium på Jernkontoret i Stockholm där Agendan Bra mat för alla släpptes. Föreläsare från många olika områden deltog. Vetenskapsradion uppmärksammade Symposiet. I samband med att Agendan Bra mat för alla släpptes publicerades en Debattartikel i SvD.

 

Läs mer om bra mat för alla

Allergirond för kontor och skola/förskola

NYHET Allergirond för kontor är en gratis checklista som Astma- och Allergiförbundet tagit fram. Den kan användas för att upptäcka och åtgärda allergirisker i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kontorsarbetsplatser.

 

Allergirond för skola/förskola är en gratis digital checklista som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram för att upptäcka och åtgärda allergirisker i skola/förskola. Hundratals skolor använder den redan!

 

Se inslag från SVT om Allergironden.

 

Nyheter

Senaste nyheterna

2015-12-18

Med koll på innehållet kan den allergiske gästen njuta av maten

En 18-årig ung man blev serverad kladdkaka på sin studentfest trots att han informerat om sin allergi. Det ledde till att mannen fick en allergisk chock. Nu döms köksmästaren på restaurangen till vållande till kroppsskada. Det var på en studentfest förra året som 18-åringen blev serverad kladdkaka som innehöll ägg trots att han i god ...