Startsidan

Matallergikortet

Matallergikortet

 

Ska du resa i sommar? Med vårt matallergikort kan du snabbt och enkelt översätta dina matallergier till över 30 olika språk. Kortet kan du spara ner på din dator, öppna det i din mobiltelefon, skicka till en e-postadress eller skriva ut. Det utskrivna kortet passar utmärkt att ha med i plånboken eller handväskan.

Läs mer

Enkät om restaurangers information

”Sonen började må dåligt med magont och svårt att andas. Köket ger nu beskedet att det var ägg i maten han ätit”.

Så berättar en av de medlemmar som har svarat på den enkätundersökning som vi har genomfört bland medlemmar med matallergi. Undersökningen visar att många restauranger inte följer EU:s informationsförordning om att informera om 14 vanligt förekommande allergener i mat.

Endast 30 procent av 72 besökta restauranger kunde ge information om maten i menyn, skriftligt eller muntligt, trots att den nya förordningen trädde i kraft  redan i december 2014.

Kontakta gärna Rikard Åsgård, ombudman, rikard.asgard@astmaoallergiforbundet.se för mer information.

För att läsa mer, klicka på länken nedan.
Sammanfattning Restaurangenkät

Allergirond för kontor och skola/förskola

NYHET Allergirond för kontor är en gratis checklista som Astma- och Allergiförbundet tagit fram. Den kan användas för att upptäcka och åtgärda allergirisker i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kontorsarbetsplatser.

 

Allergirond för skola/förskola är en gratis digital checklista som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram för att upptäcka och åtgärda allergirisker i skola/förskola. Hundratals skolor använder den redan!

 

Se inslag från SVT om Allergironden.

 

Vi jobbar för en bättre allergivård

En av de viktigaste uppgifterna för oss är att påverka samhället till bättre levnadsvillkor. En del av detta innebär att arbeta för att människor med astma/allergi ska få rätt vård på rätt nivå.

Det här jobbar vi med inom vårdområdet just nu:

 

Socialstyrelsens nya riktlinjer för astma-/kol-vård
De nya riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol). Flera av förslagen har vi förordat, som till exempel vikten av patientutbildning, en skriftlig behandlingsplan och uppföljning i form av återbesök.

 

Nationell strategi för astma- och allergivården
Det är nödvändigt med en bred mobilisering för att möta allergisjukdomarna i samhället. Vi träffar regelbundet representanter för riksdag och departement för att få till en nationell strategi för allergiska sjukdomar.

 

Fler allergologer
De närmaste fem åren väntas stora pensionsavgångar. Landstingen måste skjuta till pengar i tillräcklig omfattning för att utbilda nya specialister.

 

Fler allergikonsulenter
Allergikonsulenten är en viktig länk mellan sjukvård och samhälle. Vi vill att det ska finnas minst en allergikonsulent i varje landsting/region.

Läs mer om vårt vårdpolitiska arbete.

Bra mat för alla – en agenda för allergi- och överkänslighet för mat

 

bra mat för alla

 

En Agenda (rapport) har genom ett Vinnova-finansierat projekt arbetats fram av Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet i samarbete med Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen. Agendan belyser att allergi- och överkänslighet för mat är ett stort folkhälsoproblem. Sverige har många styrkor inom medicin, livsmedel och kunskapsöverföring. Genom att sammanföra dessa kompetenser i ett nationellt centrum för allergi- och överkänslighet för mat kan vi åtgärda brister och utveckla lösningar. Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö där god, näringsriktig och säker mat kan njutas av alla. Tillsammans kan vi skapa bra mat för alla.

Torsdag 14 januari 2016 hölls ett Symposium på Jernkontoret i Stockholm där Agendan Bra mat för alla släpptes. Föreläsare från många olika områden deltog. Vetenskapsradion uppmärksammade Symposiet. I samband med att Agendan Bra mat för alla släpptes publicerades en Debattartikel i SvD.

 

Läs mer om bra mat för alla

Nyheter

Senaste nyheterna

2016-06-29

Ses vi i Almedalen?

Har du vägarna förbi, kom gärna och lyssna och diskutera med Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet. Tisdag 5 juli 13.15 – 14.10 Svenska distriktsläkarföreningen. Läkartidningens tält, Hamnplan. Vad krävs för att göra primärvården och Allmänmedicinen starkare? Onsdag 6 juli 13.45-14.15 Framtidens offentliga måltider, Strandvägen 4, Offentliga affärers tält utanför Wisby Congress. Den känsliga konsumenten. Mat ...