Startsidan

Vi jobbar för en bättre allergivård

En av de viktigaste uppgifterna för oss är att påverka samhället till bättre levnadsvillkor. En del av detta innebär att arbeta för att människor med astma/allergi ska få rätt vård på rätt nivå. Det här jobbar vi med inom vårdområdet just nu:

 

Socialstyrelsens nya riktlinjer för astma-/KOL-vård
De nya riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Flera av förslagen har vi förordat, som till exempel vikten av patientutbildning, en skriftlig behandlingsplan och uppföljning i form av återbesök.

 

Nationell strategi för astma- och allergivården
Det är nödvändigt med en bred mobilisering för att möta allergisjukdomarna i samhället. Vi träffar regelbundet representanter för riksdag och departement för att få till en nationell strategi för allergiska sjukdomar.

 

Fler allergologer
De närmaste fem åren väntas stora pensionsavgångar. Landstingen måste skjuta till pengar i tillräcklig omfattning för att utbilda nya specialister.

 

Fler allergikonsulenter
Allergikonsulenten är en viktig länk mellan sjukvård och samhälle. Vi vill att det ska finnas minst en allergikonsulent i varje landsting/region.

Läs mer om vårt vårdpolitiska arbete

Nu går det att ansöka till Allergifamiljedagar i april!

bild fem

Är du förälder till en ungdom mellan 12-16 år med svår födoämnesallergi som börjat frigöra sig från familjen?

 

Kom hela familjen och lär er mer om astma och allergi, träffa andra och dela kunskap och erfarenheter med varandra.

Under helgen varvas föreläsningar med bl a en barnallergolog, med erfarenhetsutbyte och aktiviteter. Ungdomarna leds av ett team med Unga Allergiker och barnallergisjuksköterska och bor tillsammans på Åredalens Folkhögskola.

 

Föräldrar och syskon bor och har sitt program på Astma- och Allergiförbundets vandrarhem Södergården som ligger ungefär 5 minuter från varandra med bil.

 

För en kostnad om 3500 kronor per familj får ni boende, helpension samt resa till och från Södergården/Åredalens Folkhögskola, utanför Åre by. 

 

Sista ansökningsdag är den 20 dec 2015. 

 

Allergirond för kontor och skola/förskola

NYHET Allergirond för kontor är en gratis checklista som Astma- och Allergiförbundet tagit fram. Den kan användas för att upptäcka och åtgärda allergirisker i det systematiska arbetsmiljöarbetet på kontorsarbetsplatser.

 

Allergirond för skola/förskola är en gratis digital checklista som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram för att upptäcka och åtgärda allergirisker i skola/förskola. Hundratals skolor använder den redan!

 

Se inslag från SVT om Allergironden.

 

Nyheter

Senaste nyheterna

2015-11-25

Nya nationella riktlinjer för astma/KOL

Nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen ska ge personer med astma och KOL tidigare diagnos och bättre uppföljning. Riktlinjerna ska förbättra vården för personer med astma och KOL och leda till tidigare diagnos och bättre uppföljning. Det ska det bli tydligare vilken vård man har rätt till oavsett var man bor. - Vi välkomnar de nya riktlinjerna, men allt hänger på ...