Dags att söka stipendium från vår forskningsfond

Är du doktorand och forskar om barns astma och allergier? Sök stipendium från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond! Årets ansökningsperiod startar nu.

Kerstin Hejdenbergs stipendium delas varje år ut till doktorander som forskar om barnallergi. Ansökningsperioden pågår mellan den 13 april och den 25 maj.

Stipendiet delas ut till minne av Kerstin Hejdenberg. Hon var under 1990-talet ordförande för Astma- och Allergiförbundet och även förbundets forskningsfond – och bidrog till viktiga framsteg i arbetet med att förbättra livet för människor med astma och allergisjukdomar.

Syftet med stipendiet är uppmuntra unga forskare tidigt i deras forskarbana. Men också att stödja tvärvetenskaplig forskning, till exempel om hur människor med allergisjukdomar påverkas psykologiskt och socialt i sin sjukdom. Dessutom stöttar Astma- och Allergiförbundets forskningsfond gärna forskning som kan leda till bättre kommunikation mellan patienter och vårdpersonal, något som låg Kerstin Hejdenberg varmt om hjärtat.

En av de doktorander som fick stipendium förra året var Dorian Kern. Han undersöker hur nätbaserad behandling av atopiskt eksem med hjälp av kognitiv beteendeterapi kan bli tillgänglig för fler eksempatienter.

Publicerad den: 8 april 2022

Uppdaterad den: 13 april 2022