– Vi tror att det finns en ärftlig faktor

Doftöverkänslighet kan orsaka besvär som kronisk hosta och ögonirritation. Besvären utlöses av vanliga ämnen i omgivningen, som parfym och lösningsmedel i till exempel möbler. Men vad beror det på – och vilka drabbas?

Sensorisk hyperreaktivitet (SHR) är ett tillstånd som drabbar många med doftöverkänslighet och innebär att de sensoriska nerverna i luftvägar och ögon av någon anledning är känsligare och än hos andra. 

Det gör att nerverna överreagerar på vanliga ämnen i vår omgivning, som till exempel parfym, tvättmedel, lösningsmedel, bilavgaser – och ibland även kyla. Symtomen varierar, men kan handla om ögonirritation, snuva/nästäppa, huvudvärk, yrsel och luftrörsbesvär i form av hosta, slembildning och andnöd.

Liknande symtom som vid allergi

– Vad som triggar symtomen är väldigt individuellt. Det är inte fråga om allergi eller astma i vanlig mening, även om symtomen är likartade. Men man kan dra en parallell till hur det var innan 1950-talet då man började kunna skilja olika allergier åt, som allergi mot katt, pollen eller mögel. När det gäller doftöverkänslighet befinner vi oss fortfarande i ett väldigt tidigt skede.

Det säger Eva Millqvist, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som under 20 år forskat kring patienter som söker vård för besvären.

Majoriteten är kvinnor

Även när det gäller mekanismerna bakom, alltså vad det är som orsakar känsligheten, behövs mer kunskap. 

– Vi tror att det finns en ärftlig faktor, eftersom vi ser att det ofta finns flera i familjen med samma besvär. Ungefär 70 procent är kvinnor och en hypotes är att det sensoriska nervsystemet kan vara känsligare hos kvinnor, kanske till följd av hormonella faktorer.

Utlösande faktor ofta okänd

En del upplever att deras besvär uppkommit efter att de utsatts för mycket kemikalier, till exempel efter att de arbetat i en frisersalong eller kemikaliefabrik. Ibland tycks en kraftig infektion har utlöst besvären. Men majoriteten har ingen teori till varför symtomen uppkom, menar Eva Millqvist. 

– Här behöver vi mer forskning – precis som när det gäller kring möjligheten att hitta en mer effektiv behandling.

Det finns flera andra tillstånd som liknar sensorisk hyperreaktivitet (SHR) och som ibland överlappar varandra, bland annat det som kallas ”ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa”.

Kan chili hjälpa människor med doftöverkänslighet

Kan chili hjälpa människor med hosta och doftöverkänslighet?

Lider du av kronisk hosta och problem med luftvägarna, som utlöses av dofter eller kemikalier? Nu pågår en ny, spännande studie där deltagarna behandlas med ett nytt läkemedel baserat på chili. 

Publicerad den: 2 november 2021

Uppdaterad den: 20 oktober 2023

Till toppen av sidan