Därför är det viktigt att behandla pollenallergi

Varje vår och sommar drabbas runt var tredje person i Sverige av kliande ögon, rinnande näsa, trötthet och ibland astma. För en del räcker receptfria mediciner, medan andra behöver kraftigare behandling. Samtidigt visar forskning att det är viktigt att ha en välbehandlad pollenallergi – särskilt för barn.

En sak som skiljer pollenallergi från många andra allergier är att allergin ofta är relativt enkel att behandla. En anledning är att den, till skillnad från andra luftvägsallergier, är säsongsbunden. Det innebär att pollenallergiker i allmänhet har längre sammanhållande perioder när de inte utsätts för pollen, jämfört med den mer regelbundna exponering som personer med till exempel allergi mot pälsdjur utsätts för.

Vanligare med rinit

– Pollenallergi är mer kopplat till rinit och konjunktivit, symtom i näsa och ögon, och mindre till astma än vid luftvägsallergier där det sker exponering hela tiden, som till exempel pälsdjurs- eller kvalsterallergi. Det kan bero på att det handlar om en mer kortvarig exponering, men det skulle också kunna bero på att pollenkornen är lite större och därför inte når så djupt ner i luftvägarna

Det säger Christer Janson, professor och överläkare vid lung- och allergikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som forskar om astma- och allergisjukdomar.

Men pollenallergi kan ändå leda till astma. Att gå runt med en obehandlad eller otillräckligt behandlad allergi kan öka risken för att utveckla allergisk astma, som är en kronisk inflammation i de nedre luftvägarna. Därför är det viktigt att vara så välbehandlad som möjligt i sin pollenallergi, menar han.

Pollenvaccin förebygger astma

Särskilt viktigt tycks detta vara för barn med pollenallergi. Forskningsstudier pekar på att behandling med allergenspecifik immunterapi, eller pollenvaccin, verkar kunna förebygga astma hos barn.

– Det finns en del studier som tyder på att barn med pollenallergi som bara har rinit som symtom och får behandling med vaccintabletter mot gräspollenallergi i mindre utsträckning utvecklar astma. Den tendensen är tydligare ju yngre barnet är.

Vid pollenvaccinering ges en liten dos björk- eller gräspollen regelbundet, antingen i form av injektioner i huden eller genom en tablett som läggs under tungan vare dag under tre år. På så sätt vänjer sig immunförsvaret vid pollenextraktet och många får ordentligt lindrade symtom.

Allergiska besvär minskade

En stor randomiserad kontrollerad studie som undersökt sambandet är Grazax Asthma Prevention studie (GAP). I den deltog drygt 800 barn i åldern 5–12 år som hade gräspollenallergi, men ännu inte utvecklat astma. De lottades till två grupper, en som fick behandling med vaccintabletter mot gräspollenallergi och en kontrollgrupp.

Forskarna bakom studien, som publicerades 2017 i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Allergy and Clinical Immunology och finansierades av läkemedelsbolaget ALK, såg ingen skillnad mellan grupperna när det gäller vilken tidpunkt som astman debuterade. Men barnen som fick vaccinbehandling hade mindre astmasymtom och behövde mindre astmamedicinering. De allergiska besvären i ögon och näsa minskade även med 22 procent.

Skolprestationer påverkades

Forskning har också visat att det hos både barn och vuxna finns ett samband mellan pollenallergi, sänkt livskvalitet och prestationsförmåga under pollensäsongen. Till exempel har en svensk forskningsstudie visat att arbetsförmågan och sjukfrånvaron förbättras för vuxna personer som genomgår allergivaccinering. För barn har liknande resultat kunnat ses när det gäller prestationer i skolan. Bland annat i en svensk studie från förra året, som visade att den kognitiva funktionen hos 43 gräspollenallergiska barn minskade under pollensäsongen.

Stora vinster

Det här visar vilka potentiella vinster som finns med att se till att människor med pollenallergi är så välbehandlade som möjligt, menar Christer Janson.

– Många med pollenallergi skulle kunna må bättre och på så sätt prestera mer på arbetet, i skolan och på fritiden. För att uppnå detta behöver både de som har pollenallergi och vi inom hälsovården bli bättre på att ta hand om detta väldigt vanliga tillstånd.

Publicerad den: 28 mars 2022

Uppdaterad den: 31 maj 2023

Till toppen av sidan