Astmagåtan

Astma är en av våra största kroniska sjukdomar och vanligt bland så väl barn som vuxna. Forskningen kring astma handlar framför allt om att ta reda på vad som orsakar sjukdomen, hur vi kan förhindra att den utvecklas från allra första början – och hur astma bäst kan behandlas hos de som redan lever med den.

Därför får barn astma – och så förhindrar vi det

Luftföroreningar och många luftvägsinfektioner under småbarnsåren. Det är två viktiga faktorer som kan kopplas till astma, visar resultaten från den stora befolkningsstudien Bamse-projektet.

”En ny era för patienter med astma”

Vilken astmatyp har du? Det blir en allt viktigare fråga när forskarna letar markörer i kroppen hos patienter med svårbehandlad astma. Målet? Att se om de kan bli hjälpta av de nya biologiska medicinerna som numera skänker hopp åt människor med astma.

Okontrollerad astma ökar risken för svår covid-19

Kan en del människor med astma ha ökad risk för svår sjukdom eller död till följd av covid-19? Det har forskare tittat på i en stor studie där patienter i det nationella luftvägsregistret följts under pandemin.

”Jag skulle vilja göra allt mina kompisar kan”

Johanna, 14, lever med svår astma och hoppas att forskningen ska leda till mer effektiv behandling, så att hon orkar göra samma saker som sina kompisar.

Till toppen av sidan