Beviljade bidrag

Forskningsfonden har en särskild bidragsform för forskningsrelaterade projekt i Sverige inom området astma, allergi och annan överkänslighet.

Forskningsfonden beviljar årligen bidrag för olika forskningsrelaterade projekt. Bidragen är mindre i belopp än ordinarie forskningsanslag och kan sökas för bland annat att arrangera vetenskapliga möten och föreläsningar inom allergiområdet, förstudier, examensarbete, initiativ till forskningsområden, artiklar, enkäter med mera.

Här nedan finns återrapportering kring några av de arrangemang som genomförts med stöd från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Beviljat bidrag

2018 beviljades Astma- och Allergiföreningen SVALAN i Örnsköldsvik bidrag för föreläsningen ”Hur farlig är allergi egentligen – kan man dö?”

Beviljade forskningsrelaterade bidrag genom åren

2017
 • Internationellt möte till minne av upptäckten av IgE molekylen för 50 år sedan ”IgE 50 -years – past, present and future”, arrangerat av Svenska Föreningen för Allergologer (SFFA) i samarbete med KI.
 • Förstudie kring allergivaccinering och hur själva processen kring detta kan optimeras som examensarbete Industridesign, Umeå Universitet.
 • Information och utbildning om idrott och astma, Östersunds sjukhus.
 • Forskningsseminarier kring köttallergi, Södersjukhuset, Stockholm
 • Utveckling av digital produkt för att underlätta vardagen för barn och ungdomar med astma, KTH, Stockholm.
 • Föreläsningar kring allergi och astma under familjehelg, Astma- och Allergiföreningen i Blekinge
2016
 • Forskningsföreläsningar om matallergi och allergi/astma hos ungdomar, Astma- och Allergiföreningen i Skellefteå
 • Förstudie om sambandet mellan astma och svårighetsgrad av allergisk reaktion efter intag av nötter, Ewa Ternesten Hasséus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Forskningsföreläsning om matallergi, Astma- och Allergiföreningen Svalan i Örnsköldsvik
 • Forskningsföreläsning om doftöverkänslighet, Astma- och Allergiföreningen i Umeå
 • Forskningsföreläsning om matallergi, Astma- och Allergiföreningen i Jönköping
 • Forskningsföreläsning om livskvalitet och allergi, Astma- och Allergiföreningen i Skåne län
 • Jubileumsseminarium om aktuell forskning gällande astma och allergi, Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
 • Forskningsföreläsningar om doftöverkänslighet och matallergi, Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län
2015
 • Identifieringen och omhändertagandet av personer med byggnadsrelaterad ohälsa, Professor Berndt Stenberg, Umeå Universitet
 • Pilotstudie för framställning av provokationsdrycker, Dietist Jenny van Odijk, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Populärvetenskapligt symposium ”Att leva med astma” den 5 maj 2015, Docent Ellen Tufvesson, Lunds Universitet
 • Proinflammatoriska mediatorer vid astma, Elise Jacobson, Lunds Universitet
 • Föreläsning om pollenallergi med livestreaming på webben, Niklas Olin, Astma- och Allergiföreningen i Stockholm
 • Vetenskapligt symposium ”Olin-studierna 30 år” den 4-5 september 2015, Professor Eva Rönmark, Norrbottens Läns Landsting
 • Detektionsmetod för antigener i jordnötter – fortsättningsbidrag, Forskarstudentgrupp LiU iGEM, Lindköpings universitet
 • Vetenskapligt symposium ”Gunilla Hedlin symposium” den 13 november 2015, Professor Sven-Erik Dahlén, Centrum för allergiforskning (CfA), Karolinska Institutet
2014
 • Yrkes- och miljödermatologisk dag 31 oktober 2014 (vetenskapligt möte), Docent Marlene Isaksson, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö
 • Detektionsmetod för antigener i jordnötter, Forskarstudentgrupp LiU iGEM, Lindköpings universitet
 • Inflammationsgrad i astmatiska barns luftvägar efter adenoidektomi, Specialistläkare Anna Sjögren, Öron-näs- halskliniken, Centralsjukhuset i Karlstad
 • HOME (harmonizing outcome measures for eczema) möte 22-24 april 2015, Läkare Laura von Kobyletzki, Karlstads universitet
2013
 • Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid atopiskt eksem, Docent Maria Bradley, hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
 • Bra mat för alla – En nationell sektorsövergripande innovationsstrategi för födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat, Centrum för allergiforskning (CfA), Karolinska Institutet
 • Nationell databas för livsmedelsreaktioner, Professor Göran Petersson, Linnéuniversitetet
Till toppen av sidan