Atopiskt eksem

Atopiskt eksem eller atopisk dermatit är en kroniskt återkommande inflammatorisk hudsjukdom. Den drabbar var fjärde barn och ungefär var tionde vuxen. Hos personer med atopiskt eksem är hudens barriärfunktion försämrad.

Atopiskt eksem börjar ofta redan hos små barn och mer än hälften blir besvärsfria under tonåren. Tyvärr återkommer ofta symtomen senare i livet,

Atopiskt eksem orsakar återkommande perioder med kliande hudutslag. De kan vara så svåra att hela livssituationen påverkas. Klådan kan försämra nattsömnen och koncentrationsförmågan och det kan vara svårt att träna eftersom svett kan förvärra klådan.

För de flesta varierar sjukdomens svårighetsgrad utan förändringen går att koppla till sådant man vet kan försämra eksemen. Samtidigt blir många bättre sommartid.

Att hudens barriärfunktion är försämrad gör att den lättare släpper igenom bakterier, irriterande ämnen och allergener.

Ordet atopi innebär en ärftlig benägenhet att utveckla allergi. Det finns en samsjuklighet med födoämnesallergi, allergisk rinit och astma. Ungefär hälften med diagnosen atopiskt eksem har även en allergiska sjukdom.

Atopiskt eksem hos barn

Hos barn kallas sjukdomen ibland böjveckseksem, eftersom utslagen i allmänhet finns i knä- och armbågsveck, runt vrister, handleder och halsen. Hos spädbarn sitter eksemet ofta i ansiktet eller på armarnas och benens utsidor.

Hos en del barn försämras eksemet om de äter vissa födoämnen. De födoämnen som oftast ger allergi är mjölk, ägg, fisk och vetemjöl. Det är inte lämpligt att på egen hand utesluta födoämnen för att se om eksemet blir bättre utan det är bättre att det sker i samråd med läkare och/eller dietist.

Atopiskt eksem kan vara en utmaning i många situationer. En sådan är att bada och simma.

Atopiskt eksem hos vuxna

Många vuxna har eksembesvär av varierande intensitet och varaktighet långt upp i åldrarna. Även om många blir besvärsfria i tonåren är det vanligt att eksemen återkommer. Risken är störst för den som har svårt atopiskt eksem som barn.

Hos vuxna kan eksemen kan ändra karaktär och blir svårare att diagnostisera. Eksemen förekommer oftare på händer, huvud och i halsregionen än hos små barn.

Atopiskt eksem på melaninrik hud

Hur atopiskt eksem tar sig uttryck varierar beroende på hudtyp. Det kan vara lättar att se rodnad på ljus hud än på mörkare hud. Eksemet syns då oftare som små knottror. När eksemet läker kan det orsaka både mörkare och ljusare områden. På melaninrik hud är eksemet också vanligare på sträcksidorna medan det är vanligast i böjvecken på ljus hud.

Vad borde en patientutbildning om atopiskt eksem innehålla

Läkemedelsverket presenterade 2023 nya behandlingsrekommendationers om atopiskt eksem. Tillsammans har medicinska experter och patientföreträdare enats om vad som är viktigast för personer med atopiskt eksem. En grundsten de lyfter är hur viktigt patientutbildning är.

Som patient behöver du kunskap om:

  • Grundläggande fakta om sjukdomen och vad det innebär att den är kroniskt återkommande
  • Hur klåda blir en ond cirkel som behöver brytas.
  • Vad försämrar sjukdomen och hur kan det undvikas.
  • Vilka möjliga behandlingar finns och hur genomförs de praktiskt.
  • Smörjteknik
  • Hur trappar jag upp och ner behandlingen.

Forskning om atopiskt eksem

Fortfarande saknas viktig kunskap om atopiskt eksem. Astma- och Allergiförbundet forskningsfond stödjer sedan 1998 forskning om atopiskt eksem. Genom ny kunskap bidrar forskningen till friskare liv för personer med atopiskt eksem. Forskningsfonden har bland drivit projektet Kunskapsluckor där patienter har fått avgöra vilken forskning som ska prioriteras.

Atopikerna – Temaföreningen för dig med atopiskt eksem

Astma- och Allergiförbundet har en temaförening som heter Atopikerna som är öppen för medlemmar över hela landet.  De finns till främst för dig med atopiskt eksem, men också för dig som närstående. Läs mer om Atopikerna på deras hemsida. Du kan även följa deras arbete på Instagram och Facebook.

Den Internationella dagen för atopisk eksem

I mitten av september varje år uppmärksammas World Atopic Eczema Day eller Internationella dagen för Atopisk eksem.

Vanliga frågor om atopiskt eksem

Är atopiskt eksem en barnsjukdom?

Nej, atopiskt eksem är ingen barnsjukdom.
Det vanligaste är att man får atopiskt eksem som barn och mer än hälften blir besvärsfria under tonåren. För många är det ändå en livslång sjukdom och tyvärr återkommer den även för många som under en tid är besvärsfria.

Vågar jag som har atopiskt eksem använda smink?

Atopiskt eksem innebär att huden har en sämre barriärfunktion. Den är därför känsligare för irriterande ämnen och allergener. Risken att reagera på hudvårdsprodukter och smink och att utveckla kontaktallergi är därför större än för andra. Astma- och allergiförbundet har därför certifiering av bla hudvård och smink som företag kan ansöka om att få. De får då använda märkningen Astma Allergy Nordic. Du kan se vilka märkta produkter som finns här

Ska jag utesluta viss mat för att se om mitt barns eksem blir bättre?

Atopiskt eksem är en egen diagnos även om många också har födoämnesallergi. Grundbehandling av atopiskt eksem är att behandla inflammationen i huden och stärka hudens barriärfunktion, tex med mjukgörande salvor och kortisonkrämer.

Misstänker man ens barn har både allergi och atopiskt eksem så ska man prata med vården om det. Man ska inte på egen hand utesluta mat. Dels för att barn ur näringssynpunkt behöver äta så allsidigt som möjligt. Det är också för att det är större risk att utveckla allergi mot mat man inte äter regelbundet.

Svårighetsgraden av atopiskt eksem varierar också med tiden. Det kan därför vara svårt att avgöra om en förbättring beror på att man uteslutit födoämnen, om övrig behandling haft effekt eller om sjukdomen är inne i en lindrigare period.

Samtidigt är det så att man känner sitt barn bäst själv och det är viktigt att vården lyssnar på vilka symtom barnet har. En symtomdagbok kan vara bra för att kunna beskriva barnets sjukdom.

Är atopiskt eksem ett symtom på allergi? Har alla med atopiskt eksem egentligen allergi?

Atopiskt eksem är en hudsjukdom med inflammation där hudens barriärfunktion är försämrad. Det gör att många blir känsligare för allergener och det finns en hög samsjuklighet med allergi. Atopiskt eksem är alltså en egen diagnos även om symtomen kan triggas av allergi. Ungefär hälften som har atopiskt eksem har också en allergisk sjukdom eller astma.

Vågar jag använda kortisonkräm på sommaren? Borde jag bara ta på den på kvällen?

Kortisonkrämer är en del av basbehandlingen av atopiskt eksem och många behöver använda den även på sommaren.

Långtidsanvändning av starkt kortison kan leda till tunnare och känsligare hud och det kan göra huden känsligare för sol. Därför kan det vara extra viktigt att skydda sig mot solen med solkräm och kläder men det är inget skäl att avbryta behandlingen. Det spelar ingen roll vilken tid på dagen kortisonbehandlingen sker eftersom det handlar om en långtidseffekt och inte en lokal reaktion av solljus.

Prata med vården om du känner dig osäker. Att kunna njuta av sommaren är viktigt för alla.

Till toppen av sidan