Framsteg inom eksemforskningen

Runt en miljon människor lever med den inflammatoriska hudsjukdomen atopiskt eksem. De senaste tio årens forskning har gjort att vi idag vet betydligt mer om sjukdomen, mekanismerna bakom och hur den påverkar livskvaliteten.

6 frågor och svar om biologiska läkemedel mot atopiskt eksem

För en del patienter med svårare atopiskt eksem räcker inte alltid vanlig standardbehandling. För fyra år sedan godkändes det första biologiska läkemedlet mot just eksem. Men hur funkar behandlingen – och vem kan få den?

Det här vet vi om atopiskt eksem – och här behövs mer forskning

Tack vare forskning vet vi idag en hel del om varför sjukdomen uppstår, vad som gör den värre och hur vi kan behandla den. Men behovet av mer kunskap är fortfarande stort.

KBT-behandling i mobilen kan förbättra atopiskt eksem

Att leva med atopiskt eksem innebär ofta besvär med svår klåda, sömnlösa nätter och minskad livskvalitet. Men KBT-behandling kan förbättra både klådan och livskvaliteten – även när den genomförs via internet.

– Vi måste våga prata om vårt eksem!

Det är viktigt att prata om hur det är att leva med atopiskt eksem. Då kan kunskaperna om sjukdomen öka – och den skam många känner minska. Det menar Linnéa Elfving, som efter 30 år med eksem äntligen hittat en behandling som hjälper.

– Hur påverkar systemisk behandling patienter med atopiskt eksem?

De med svårast atopiskt eksem får det som kallas systemisk behandling. Nu ska överläkaren och forskaren Emma Johansson undersöka om det får patienterna att må bättre och vilka biverkningar de kan få.

Till toppen av sidan