Luftrenare

Här finns information om hur du ansöker om vår nordiska märkning för luftrenare.

Så här gör du – steg för steg

 • Steg 1: Läs igenom våra kriterier
  Börja med att läsa igenom våra uppsatta kriterier för luftrenare. Om ni känner er säkra på att er produkt uppfyller kraven går ni vidare i ansökningsprocessen.
 • Steg 2: Inled ansökningsprocessen
  Fyll i ansökningsblanketten fram till dess bilaga och skicka in till oss via productreview@astmaoallergiforbundet.se.
 • Steg 3: Få produkten testad hos ett oberoende institut
  Som en del av granskningen ska produkten testas hos ett oberoende institut, RISE. Kontakten sköter ni själva, via de kontaktuppgifter ni får av oss i steg 2.
 • Steg 4: Produkten granskas hos extern konsult
  Testinstitutet skickar protokollet till er. Gå vidare till steg 5.
  (Testinstitutet skickar er produkt vidare till vår externa konsult Trivselhem för granskning. När Trivselhem är färdiga skickar de granskningsprotokollet direkt till oss.)
 • Steg 5: Skicka in övriga ansökningshandlingar
  Fyll i ansökningsblankettens bilaga och bifoga den fullständiga rapporten från testinstitutet. Skicka handlingarna via e-post till productreview@astmaoallergiforbundet.se.

Vad händer sedan?

Vårt granskningsråd beslutar om rekommendation
När alla handlingar är skickade till oss sammanställer vi dem och lägger fram dokumentationen för vårt Granskningsråd, som fattar beslut om slutlig rekommendation. I vissa fall kan ärendet återremitteras för kompletteringar innan beslut kan fattas. Se datum för Granskningsrådsmöten här.

Avtal sluts och ni kan sedan börja använda märkningen
Om er produkt godkänns för att få den nordiska rekommendationen kommer ett royaltyavtal att slutas mellan oss och er innan ni får börja använda märkningen. Observera att märkningen inte får användas innan avtalet finns på plats. Mer information om betalningsmodellen hittar du längre ned.

För frågor kring ansökan, kontakta Annika Almgren eller Marianne Jarl på productreview@astmaoallergiforbundet.se.

Kostnader

Kostnader i samband med ansökan

Här ser du en sammanfattning av de kostnader som uppkommer när du ansöker om vår rekommendation

 • Test hos RISE – denna kontakt och kostnad står ni själva för – återbetalas ej oavsett om produkten kan bli rekommenderad eller ej. Kostnaden faktureras er direkt av RISE.
 • 10 000 kr för extern konsult, Trivselhem, vi anlitar för att granska produkten och testrapporten – återbetalas ej oavsett om produkten kan bli rekommenderad eller ej. Kostnaden faktureras er direkt av Trivselhem.
 • Ansökningskostnad och bedömning av vårt granskningsråd – 175 EUR/timme. En granskning tar normalt ca 3 timmar.

(Prislistan kan komma att ändras)

Kostnader för nordisk märkning

Utöver kostnader för själva granskningen/ansökningen, så utgår royalty för användning av märkningen enligt nedan:

Nettoomsättningspris/Royalty:

Norden
1% av nettoomsättningen
Max. 50 000 EUR per land i Norden där produkten säljs Min. 1 500 EUR per land i Norden där produkten säljs

Utanför Norden:
0,4% av nettoomsättningen
Max. 30 000 EUR totalt utanför Norden
Min. 1 500 EUR totalt utanför Norden

Till toppen av sidan

Annika Almgren

Nationellt ansvarig Rekommenderade produkter

Kontakt

annika.almgren@aaf.se

08-506 28 221