– Jag hoppas kunna minska besvären vid doftöverkänslighet

Sex procent av befolkningen beräknas ha problem med bland annat hosta vid kontakt med dofter och kemikalier. Forskaren Eva Millqvist undersöker en ny behandling, där hon hoppas kunna minska besvären hos alla som är drabbade med hjälp av särskilda chilikapslar.

Vad handlar din forskning om?

– Vi undersöker om behandling med capsaicin, det starka ämnet i chilipeppar, kan lindra besvären hos människor med kronisk hosta. Vi har låtit framställa det i form av kapslar med ett fint pulver som deltagarna i studien får som behandling för att ”vänja” signalcellerna i nerverna vid att inte reagera lika kraftfullt. Vi fick bra resultat i en pilotstudie och nu har 50 patienter lottats till två grupper, där en grupp fått fyra veckors behandling med chilikapslar medan den andra gruppen fått placebo i form av kapslar med olja. Efter två veckors uppehåll i behandlingen har grupperna fått byta.

Vad beror besvären på?

– Det här en grupp där vården inte hittat någon säker förklaring, men uteslutit bakomliggande sjukdomar som till exempel tuberkulos eller lungcancer. Ofta handlar det om att de sensoriska nerverna i luftvägar och ögon överreagerar på till exempel dofter, kemikalier eller kall luft.

Vilka besvär kan doftöverkänslighet ge mer än hosta?

– Bland annat andnöd, slembildning i luftvägarna, snuva, rinnande ögon och tryck över bröstet.

Hur har det gått hittills?

– Alla deltagarna har undersökts, bland annat har deras hosta mätts under 24 timmar vid fyra tillfällen med en särskild bandspelare. Vi tog in den sista patienten i slutet av juni, så själva behandlingsfasen är klar. Studien är dubbelblind, vilket innebär att varken patienterna eller vi forskare vet vilka som fick chilikapslar och vilka som fick placebo. Nu väntar vi på en oberoende granskning innan vi får bryta koden och gå in och titta på resultatet.

Vad händer om ni kan slå fast att chili verkligen minskar problemen?

– Förhoppningen, om det blir ett bra resultat, är att vi ska kunna gå vidare till en läkemedelsproducent som kan börja producera kapslar med det här ämnet i. Även om det är naturligt framställt från chilifrukter, tillverkas det då i utprövade doser och granskas för bakterier och olika kemikalier.

Eva Millqvist

är professor och överläkare vid avdelningen för lungmedicin och allergi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon har fått forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för projektet ”Inverkan på hosta och luftvägssymptom av capsaicin i kapselform – en klinisk läkemedelsstudie”.

Publicerad den: 7 november 2022

Uppdaterad den: 9 november 2022