– Kan jordnötssmör tidigt i livet skydda mot pollenallergi?

Tidiga smakportioner verkar minska risken för att barn utvecklar matallergi vid tre års ålder. Det visade en studie som kom i somras. Men håller skyddet i sig? Och fungerar det även mot pollenallergi? Det är något som forskaren Björn Nordlund undersöker.

Vad är det du och dina kollegor ska undersöka?

– Vi ska följa upp de positiva resultat vi såg vid tre års ålder i den tidigare studien. Den visade att man kan förebygga födoämnesallergi genom att vid upprepade tillfällen ge spädbarn små smakportioner av jordnötssmör, mjölk, ägg och vete från tre månaders ålder. Nu ska vi se om skyddet håller i sig även i skolåldern. Vi kommer också att undersöka om tidiga smakportioner av jordnötssmör kan minska risken för björkpollenallergi.

Hur skulle jordnötter kunna skydda mot pollenallergi?

– Vi vet att det är vanligt med korsreaktioner mellan jordnötter och björkpollen samt att många barn i skolåldern först utvecklar födoämnesallergi och sedan pollenallergi. Vår hypotes är att tidiga smakportioner med jordnötssmör kan stimulera immunsystemet och öka toleransen även mot björkpollen, eftersom jordnötter korsreagerar med björkpollen.

Hur kan studien hjälpa till att bekämpa allergisjukdomarna i samhället?

– Det är ingen som tidigare undersökt eller visat om tidiga smakportioner med jordnötssmör kan minska risken för pollenallergi, så om vi kan göra det bidrar det såklart med helt ny kunskap om hur pollenallergierna i samhället kan minskas.

Björn Nordlund är lektor och docent i barn och ungdomsallergologi vid Karolinska institutet. Han har fått forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för projektet ”PreventADALL – Prevention av atopiskt eksem och allergi hos barn”.

Publicerad den: 27 september 2022

Uppdaterad den: 29 september 2022