”Målet är att fånga upp barn med hög risk för allergi tidigt”

Nu öppnar ansökningen till Astma- och Allergiförbundets Forskningsfonds stipendium för doktorander som forskar om barnallergi. En som tidigare fått stipendiet är Sandra Ganrud Tedner. Hon undersöker vilka barn som har högst risk att utveckla allergi – och vad som skulle kunna skydda dem.

Du forskar om allergiutveckling hos barn – vad är mest intressant med det området?

– Det händer mycket de första åren i ett barns liv. En del utvecklar antikroppar mot olika födoämnen och vissa utvecklar även allergiska symtom. Här har forskningen ännu inte identifierat alla pusselbitar kring vad det är som händer – och det är spännande att få hjälpa till att hitta nya pusselbitar som för kunskapen framåt.

Vad vet vi idag om vad som skyddar mot allergi?

– Vi vet väldigt lite om vad som skyddar och mer om vad som ökar risken, som till exempel eksem eller ärftlighet. Det är ganska tydligt visat i studier att bland barn med hög risk att utveckla jordnötsallergi kan risken minskas genom att man tidigt introducerar jordnötter. I övrigt finns inte så tydliga resultat än – utan det behövs mer forskning.

Hur är eksem hos små barn kopplat till allergiutveckling?

– För att lära sig att tåla ett födoämne som till exempel ägg eller jordnötter tror vi idag att det är viktigt att komma i kontakt med ämnet via munnen och mag- och tarmsystemet. Men när barn har eksem och en skadad hudbarriär är risken högre att de presenteras för ämnet via huden i stället – och då ökar också allergirisken. Här har vi i en studie tittat på om olja i badvattnet och insmörjning med fuktgivande kräm kan skydda mot allergi, men resultatet visade att det inte är så.

Vad undersöker du i din forskning?

– Jag tittar på hur man kan hitta allergiprofiler hos barn. Det innebär att jag tittar på utvecklingen av allergiantikroppar hos små barn och hur dessa fungerar som markörer för allergi senare i livet tillsammans med andra faktorer hos till exempel föräldrarna. En del barn verkar vara extra utsatta för att utveckla atopiska sjukdomar som allergi, eksem och astma. Vad beror det på och hur kan vi tidigt se vilka dessa barn är?

Hur kan resultaten bidra till att lösa gåtan om varför allergier uppstår?

– Om vi kan ringa in olika allergiprofiler hos barn och förutspå hur barnets allergi kommer att utvecklas framåt skulle det kunna hjälpa oss att identifiera vilka patienter som har högst risk att utveckla allergi. Fångar vi in dem tidigare än idag kanske vi kan föreslå insatser så att de slipper få allergi och även astma senare i livet.

Här finns en artikel om Sandra Ganrud Tedners senaste vetenskapligt publicerade studie.

Sandra Ganrud Tedner är doktorand vid Karolinska Institutet och forskar om allergiutveckling hos barn. Hennes forskningsprojekt utgår från de stora forskningsstudierna Bamse-projektet och Preventadall, som båda stöds av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Publicerad den: 27 april 2021

Uppdaterad den: 27 april 2021