Policydokument & årsredovisningar

Integritets- och personuppgiftspolicy

Stadgar 2019

Placeringspolicy

Policy för insamling

Uppförandekod

Risk för kris

Samarbete läkemedelsindustrin

Samarbete med företag

Kvalitetsarbete – för att motverka oegentligheter

Effektrapporter

Effektrapport för 2020

Effektrapport för 2019

Kongressprotokoll 2019

Generalsekreterarens ekonomiska villkor

Verksamhetsplan 2021

Valberedningsinstruktion

Vision 2025

Årsberättelse 2020

Till toppen av sidan