Policydokument & årsredovisningar

Integritets- och personuppgiftspolicy

Stadgar 2022

Placeringspolicy

Policy för insamling

Uppförandekod

Risk för kris

Samarbete läkemedelsindustrin

Samarbete med företag

Kvalitetsarbete – för att motverka oegentligheter

Effektrapporter

Effektrapport för 2021

Effektrapport för 2020

Effektrapport för 2019

Kongressprotokoll 2019

Generalsekreterarens ekonomiska villkor

Verksamhetsplan 2023

Valberedningsinstruktion

Vision 2025

Årsberättelse 2021

Kongressprotokoll 2022

Till toppen av sidan