Policydokument & årsredovisningar

Integritets- och personuppgiftspolicy

Stadgar 2022

Vision 2025

Verksamhetsplan 2023

Årsberättelse 2023

Årsredovisning 2023

Valberedningsinstruktion

Placeringspolicy

Policy för insamling

Hållbarhetspolicy

Uppförandekod

Risk för kris

Samarbete med företag

Samarbete läkemedelsindustrin

Kvalitetsarbete – för att motverka oegentligheter

Generalsekreterarens ekonomiska villkor

Kongressprotokoll

Kongressprotokoll 2022

Kongressprotokoll 2019

Effektrapporter

Effektrapport för 2022

Effektrapport för 2021

Effektrapport för 2020

Effektrapport för 2019

Till toppen av sidan