Positiva effekter av eksembehandling på nätet

Behandling med kognitiv beteendeterapi som patienter genomför helt själva via nätet verkar ha positiva effekter på atopiskt eksem. Det visar en ny pilotstudie om behandlingen. Nu söker forskarna deltagare till en ny, större studie.

Kognitiv beteendeterapi, kbt, via internet har redan tidigare visat sig vara effektivt mot den inflammatoriska hudsjukdomen atopiskt eksem. Både på själva eksemet, klådan och på patienters livskvalitet.

Men forskarna bakom den nya studien ville se om behandlingen även gick att utföra i form av ett särskilt egenvårdsprogram, vid sidan om ordinarie behandling med bland annat mjukgörande salva och kortisonkräm.

Lovande resultat

Studien visade att egenvårdsprogrammet hade liknande resultat som den behandling som tidigare undersökts, där psykologer lett deltagarna.

 – Vi ville undersöka om behandlingen kan användas i vården i form av ett egenvårdsprogram och därmed göras tillgänglig för många fler i till exempel hud- och primärvården. Resultatet ser lovande ut tre månader efter, där effekterna är jämförbara med den gamla behandlingen som var mer omfattande, säger Dorian Kern, leg psykolog och doktorand vid Karolinska institutet.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften JAMA Dermatology.

Ny studie med kontrollgrupp

Det behövs dock en större studie för att veta säkert om egenvårdsbehandlingen verkligen fungerar lika bra, menar Dorian Kern.

Han och hans forskarkollegor har nu påbörjat en ny studie om olika former av kbt-behandling för atopiskt eksem, där deltagarna lottas till olika grupper som ska jämföras med varandra. För den som är över 18 år finns nu möjlighet att anmäla sig som deltagare.

Dorian Kern

är leg psykolog och doktorand vid Karolinska institutet. Han har fått stipendium från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för sin forskning om ett nätbaserat egenvårdsprogram för atopiskt eksem, även riktat mot barn och ungdomar.

Publicerad den: 14 november 2022

Uppdaterad den: 14 november 2022