Så tryggas restaurangbesök för alla – ökad kunskap och bättre rapportering

Var fjärde restaurang vet inte vilka allergena livsmedel de serverar. Det visar en färsk rapport från Livsmedelsverket. För Astma- och Allergiförbundets medlemmar blir konsekvenserna tydliga: fyra av tio har drabbats av oväntad allergi när de ätit ute.

ꟷ Det krävs bättre kunskap och ett tydligt rapporteringssystem för att komma till rätta med detta, säger förbundets ordförande Mikaela Odemyr.

Återigen visar siffror från Livsmedelsverket att restauranger och kaféer har bristfällig kunskap om ingredienser som kan leda till livshotande allergiska reaktioner. Trots regelbundna kontroller blir det inte bättre. I Astma- och Allergiförbundets medlemsenkät vittnar 41 procent om att de drabbats, och många undviker att äta ute på grund av risken att bli sjuk.

ꟷ Vi behöver höja kunskapen hos restauranganställda, men vi behöver också mer kunskap, säger Mikaela Odemyr, som efterlyser ett nationellt rapporteringssystem.

Det måste bli lättare att rapportera när man har utsatts för en allergisk reaktion. Idag saknas bra rapporteringssystem för oväntade allergiska reaktioner, och många känner inte till att man kan anmäla incidenten.

Därför bör Livsmedelsverket skyndsamt få ett regeringsuppdrag att ta fram ett system för incidentrapportering.

ꟷ Den samlade bilden från vår egen undersökning och Livsmedelsverkets rapport visar på det tryckande behovet av både ett nationellt system för incidentrapportering samt kommunikationsinsatser riktade till företagen för att höja kunskapen om deras skyldigheter om allergenhantering, säger Mikaela Odemyr.

Fakta

Nästan hälften (41%) av vuxna eller barn med en eller flera matallergier har drabbats av en oväntad allergisk reaktion de senaste två åren när de ätit mat eller fikat på kafé, restaurang, skola eller förskola visar nya siffror från Astma- och Allergiförbundet.

Undersökningen visar också att mindre än en tredjedel (28%) av personer med matallergi kände till vilken myndighet de ska vända sig till för att anmäla allergiska reaktioner på kafé, restaurang eller skolmatkök.

Idag bör den som har fått felaktig information om allergena ingredienser på en restaurang eller annat serveringsställe höra av sig till sin kommun. Det är livsmedelskontrollen i varje kommun som kontrollerar restauranger och serveringar.

Länkar

Restaurangers allergikunskaper brister- vart fjärde barn drabbas

”Ingen ska behöva åka ambulans från caféet eller skolmatsalen”

De här 14 ingredienserna orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner.

Publicerad den: 8 februari 2023

Uppdaterad den: 19 juni 2024