Så vill forskare göra livet bättre för alla med eksem

Atopiskt eksem kan bidra till både psykisk ohälsa och depression. Nu försöker forskare ta fram behandlingar som kan hjälpa alla som lever med sjukdomen att må bättre.

Den inflammatoriska sjukdomen atopiskt eksem påverkar ofta livskvaliteten kraftigt. Många lider av besvär som svår klåda, svidande utslag och stora sömnbesvär, som i sin tur kan göra att det känns tufft att delta i olika sociala situationer. Studier har också visat att sjukdomen ökar risken för depression, ångest och andra sjukdomar, som till exempel hjärt-kärlproblem och diabetes.

Kbt mot klådan

Nu försöker forskare hitta behandlingar som kan förbättra den psykiska hälsan. En behandling som visat sig ha stor effekt på både klådan och livskvaliteten, om den ges som ett komplement till medicinsk behandling, är kognitiv beteendeterapi (kbt). Även när behandlingen ges via nätet, visar en stor studie.

Forskarna bakom studien undersöker även om kbt-behandling kan användas som egenvård. Det innebär att du som patient genomför behandlingen helt själv utan en terapeut, något som skulle kunna göra att många fler kan få hjälp.

Nya medicinska behandlingar

Ett annat område där det görs stora framsteg är inom det område som kallas målinriktad medicin. Många har blivit mycket bättre med hjälp av flera nya medicinska behandlingar som tagits fram, bland annat biologisk behandling och det som kallas syntetiska molekyler.

Nu vill forskarna ta reda på vilka som kan bli hjälpta av vilka mediciner. Men också hur behandlingarna påverkar hur patienterna mår i övrigt – och om de kan ge biverkningar som tidigare inte fångats in.

Stötta forskningen

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond stöttar flera olika forskningsprojekt om atopiskt eksem, bland annat studier om livskvalitet och kbt-behandling. Den forskningen kan göras tack vare gåvor från våra givare. Var med och ge en gåva du också, så kan vi nå ännu fler framsteg på området!

Publicerad den: 13 september 2023

Uppdaterad den: 15 september 2023