Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet baseras på de framtagna kunskapsluckorna i projektet Kunskapsluckor gällande barn med matallergi.

 

Kriterier för sökande

  • Huvudsökande för projektet måste vara disputerad.
  • Samma forskare kan inte vara huvudman för fler än en ansökan till Kunskapsluckor.
  • Samma forskargrupp kan inte få stöd för flera snarlika projekt.
  • Godkänd etikansökan måste vara inskickad senast 6 månader efter beviljat anslag.

 

För mer information kontakta forskningsfondens sekreterare Jonas Binnmyr

 

Kunskapsluckor

Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.