Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna, förutsatt att projektet baseras på de framtagna kunskapsluckorna i projektet Kunskapsluckor gällande barn med matallergi. En extern vetenskaplig bedömningskommitté, utsedd enbart för projekt Kunskapsluckor, samt forskningsfondens styrelse bedömer ansökningarna.

 

Instruktioner till dig som ska söka anslag:

Forskningsanslag kan sökas för 1–5 år. Önskad anslagstid anges i fliken ”Budget” i ansökningsformuläret. Sökande kan ha pågående ordinarie anslag från fonden.

Hela ansökan bör skrivas på svenska, men kan skrivas på engelska om forskaren inte behärskar svenska. Ett krav är dock att den populärvetenskapliga beskrivningen av projektet alltid måste skrivas på svenska. Den forskningsplan som man bifogar på sista sidan kan vara på engelska.

 

Ansökningsperiod: 14 februari–15 juni 2020

 

Ansök här

 

Kriterier för sökande:

  • Huvudsökande för projektet måste vara disputerad.
  • Samma forskare kan inte vara huvudman för fler än en ansökan till Kunskapsluckor.
  • Samma forskargrupp kan inte få stöd för flera snarlika projekt.
  • Godkänd etikansökan måste vara på plats senast 6 månader efter beviljat anslag.

 

Bedömningsriktlinjer för vetenskapliga bedömningskommittén:

  • Genomförbarhet

En bedömning av:

Kompetens och tidigare meriter på sökande

Projektets infrastruktur och övriga resurser

Eventuella etiktillstånd

Hur väl den kunskapsluckan som ansökan avser kan besvaras av projektet

  • Vetenskap

Tidigare publikationer och innovationer

  • Populationsunderlag

Beskrivning av population som forskningen avser undersöka

Storleken på eventuella grupper, samt Power-beräkningar

  • Forskningsfråga

Beskrivning av nuvarande vetenskapligt underlag kring den specifika kunskapsluckan avser

Hur forskningsfrågan vetenskapligt kan besvaras av projektet

 

För mer information kontakta forskningsfondens sekreterare Ulrika Lindblom.

 

Kunskapsluckor