Catarina Almqvist Malmros

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Födoämnesallergier och stress hos föräldrar och barn – arv och miljö”

(Kunskapslucka 2)

 

Läs mer här

Inger Kull

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Att leva med svår matallergi som ung vuxen (12–22 år)”

(Kunskapslucka 3)

 

Läs mer här

Caroline Nilsson

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Nya metoder för analys och behandling vid pediatrisk Eosinofil esofagit”

(Kunskapslucka 4)

 

Läs mer här

Anna Sandin

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Lokala miljöfaktorers påverkan på salivens bakterier, fettsyror och immunologi, för möjlighet till prediktion och prevention av matallergi”

(Kunskapslucka 6)

 

Läs mer här

Eva Sverremark Ekström

Beviljas anslag för forskningsprojektet

”Immunologiska mekanismer vid jordnötsallergi hos små barn”

(Kunskapslucka 6)

 

Läs mer här

 

 

Bedömning

 

Ansökningar från alla vetenskapsområden har varit välkomna, förutsatt att projektet baserades på de framtagna kunskapsluckorna i projektet Kunskapsluckor gällande barn med matallergi. En extern vetenskaplig bedömningskommitté, utsedd enbart för projekt Kunskapsluckor, samt forskningsfondens styrelse bedömde ansökningarna.

 

Vetenskapliga bedömningskommittén:

 

Lennart Christensson, docent, vårdvetenskap, Högskolan i Jönköping

Marie Östberg, doktor, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Samuel Edelbring, docent, medicinsk pedagogik, Örebro Universitet

Magnus Borres, affilierad forskare, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

Lena Uller Professor, immunologi, Lunds Universitet

 

Bedömningsriktlinjer för vetenskapliga bedömningskommittén:

 

Genomförbarhet

En bedömning av:

Kompetens och tidigare meriter på sökande

Projektets infrastruktur och övriga resurser

Eventuella etiktillstånd

Hur väl den kunskapsluckan som ansökan avser kan besvaras av projektet

 

Vetenskap

Tidigare publikationer och innovationer

 

Populationsunderlag

Beskrivning av population som forskningen avser undersöka

Storleken på eventuella grupper, samt Power-beräkningar

 

Forskningsfråga

Beskrivning av nuvarande vetenskapligt underlag kring den specifika kunskapsluckan avser

Hur forskningsfrågan vetenskapligt kan besvaras av projektet

 

För mer information kontakta forskningsfondens sekreterare Ulrika Lindblom.

 

Kunskapsluckor