Stöd forskningsfonden

Det finns ett stort behov av mer forskning om astma, allergi och atopiskt eksem. Vår förhoppning är att den forskning vi stödjer ska bidra till att bygga upp ett samhälle som är tillgängligt för alla.

Fortfarande saknas viktig kunskap för att förstå hur astma, allergi och atopiskt eksem uppkommer. Men klart är att det är en kombination av genetisk sårbarhet och ändrade förhållanden i vår livsstil som påverkar uppkomsten. Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. För många forskare är fondens ekonomiska stöd avgörande.

Varför behövs din gåva?

De allergiska sjukdomarna orsakar svåra besvär och i värsta fall livshotande reaktioner. Forskningen är beroende av ditt stöd. Trots att staten ger ett visst anslag så öronmärks dessa pengar inte till just allergiforskning. Ditt bidrag kommer att göra stor nytta! Så välkommen att vara med och stödja allergiforskningen.

Vad går dina pengar till?

Insamlade medel delas årligen ut till

  • ett stort antal forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet. Läs mer om beviljade forskningsanslag genom åren här.
  • unga forskare inom barnallergologisk forskning. Läs mer om utdelade stipendier genom åren här.
  • olika forskningsrelaterade projekt, exempelvis arrangemang av vetenskapliga föreläsningar. Läs mer om beviljade bidrag genom åren här.

Hur ger jag en gåva?

Du kan enkelt ge din gåva direkt på vår hemsida genom att välja ändamålet ”Bidra till forskning” här. Du kan också ge din gåva via något av nedan alternativ.

Ge en gåva via Swish

Du kan ge en gåva genom att swisha till 9003740. Skriv Forskning i meddelandefältet.
Du kan även swisha en gåva direkt här.

Ge en gåva via PG/BG

Du kan ge en gåva till forskningsfondens Bankgiro: 900-3740 eller Plusgiro: 900374-0. Skriv Forskning i meddelandefältet.

Ge en minnesgåva

För att hedra minnet av en bortgången anhörig eller vän kan du stödja Forskningsfonden. Ge din minnesgåva här.

Testamentera

Vill du att hela eller delar av din kvarlåtenskap tillfaller Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond kan du uppge vårt namn och organisationsnummer i testamentet. Läs mer om att testamentera här.

Namn: Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
Org.nr: 80 24 05-7112

Skattereduktion för gåvor

Nu har du möjligheten att få tillbaka 25% på dina gåvor och på så sätt bidra mer till vårt arbete utan att det behöver kosta dig mer! Läs mer här.

Svensk Insamlingskontroll

Astma- och Allergiförbundet innehar flera 90-konton. Detta innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Till toppen av sidan