Framsteg för vården av atopiskt eksem

– Det här är ett viktigt framsteg för jämlik vård till en miljon svenskar som lider av atopiskt eksem, säger Sophie Vrang ordförande för föreningen Atopikerna hos Astma- och Allergiförbundet med anledning av att Läkemedelsverket tar fram behandlingsriktlinjer för vården av atopiskt eksem.

I fredags berättade Läkemedelsverket att man utarbetar nationella behandlingsrekommendationer för atopiskt eksem. Även behandling med mjukgörande kräm får en helt egen del i riktlinjerna. Rekommendationerna ska gälla både barn och vuxna och publiceras under 2023.

En miljon svenskar lider av atopiskt eksem, men trots stort lidande och stora samhällskostnader är atopiskt eksem Sveriges gömda och glömda folksjukdom. Vården är fortfarande bristfällig. De behandlingar som finns når inte ut till alla de som behöver.

Mycket att vinna på effektiv vård

– Den genomsnittliga samhällskostnaden för en person med atopiskt eksem beräknas till drygt 160 000 kronor per år. Sjukvårdsbesök, sjukhusvistelse, tester, transporter och läkemedel kostar, liksom sjukskrivning och sjukfrånvaro. Det finns med andra ord mycket att vinna på en bättre och mer effektiv vård, säger Sophie Vrang.

Effektiv behandling funnits länge men tillgången skiljer sig mellan regionerna

Det biologiska läkemedlet dupilumab har funnits tillgängligt i fyra år för personer med svårt atopiskt eksem. Men förskrivningen skiljer sig väsentligt åt mellan landets regioner. Det visar en kartläggning från Allergia. En färsk rapport från Astma- och Allergiförbundet/Atopikerna visar dessutom att hela 81 procent av regionerna helt saknar standard för en personlig behandlingsplan, vilket är grundläggande för patientens egenvård.

Ytterligare krafttag behövs

– Astma- och Allergiförbundets förening för atopiker ser fram emot ytterligare krafttag med nationella riktlinjer, hög täckningsgrad i kvalitetsregistret SwedAD och höjda kunskaper i primärvården, säger Sophie.

Utöver klåda och hudutslag påverkar sjukdomen såväl vardag som yrkesliv, psykiskt välmående och livskvalitet för dem som drabbas.

Atopikerna representerade i expertgrupp

Läkemedelsverket håller just nu på att sätta ihop en expertgrupp som ska arbeta med rekommendationerna där föreningen Atopikerna kommer att delta som patientrepresentant.

Om atopiskt eksem

Atopiskt eksem kan variera från milt till måttligt eller svårt, med symtom som rodnad, torr och kliande hud, utslag, intensiv klåda, skorpbildning och sprucken eller vätskande hud över olika delar av kroppen. Det finns ett flertal behandlingsalternativ för atopiskt eksem och egenvård, där bland annat smörjande med mjukgörande kräm och patientutbildning är grundstenen för sjukdomens alla nivåer. Andra behandlingsformer inkluderar kortison, ljusbehandling, medicinska bad samt systemisk behandling inklusive biologiska läkemedel och syntetiska molekyler.

Publicerad den: 24 oktober 2022

Uppdaterad den: 24 oktober 2022