Yrkesval

Personer som har eller har haft någon form av allergi, astma eller eksem bör fundera en gång extra när det blir dags att välja yrke. Detta gäller särskilt dem som löper ökad risk att få allergi på grund av ärftlighet, så kallade atopiker.

Även om man har varit problemfri i tonåren, kan en allergi komma tillbaka i vuxen ålder. Risken finns att det är yrkesvalet som orsakar eller förvärrar de allergiska problemen. Vanliga allergiproblem som är relaterade till yrken sitter ofta i luftvägarna som astma eller snuva, eller i huden i form av eksem.

Astma

Astma är en inflammation i luftrören som gör det svårt att andas. Astma delas upp i allergisk respektive icke-allergisk astma. Astmatiska besvär kan utlösas av kemikalier, partiklar (till exempel damm och pollen) och fysisk ansträngning. Även yrken där man utsätts för starka dofter, hög luftfuktighet, kyla eller ofta förekommande luftvägssmitta kan ge besvär, liksom regelbunden kontakt med pälsdjur.

Rinit

Yrkesrelaterad snuva (rinit) innebär inflammation i näsans slemhinna, som orsakar snuva, nästäppa och nysningar. Icke-allergisk snuva är vanligast. Den orsakas av irriterande ämnen, till exempel trädamm och metaller (krom och nickel). Om snuvan beror på allergi finns det risk att man också utvecklar astma.

Handeksem

Handeksem är den vanligaste yrkesbetingade hudsjukdomen och är ganska vanlig hos sjukvårdspersonal, tandvårdspersonal, livsmedelsarbetare, personal i klädbutiker samt frisörer. De vanligaste orsakerna till handeksem är att man haft eksem i barndomen, har kontaktallergier (framför allt nickelallergi) eller utför våtarbete där man till exempel utsätts för vatten, rengöringsmedel, oljor eller lösningsmedel. Hudnötning, glasull, kyla och skyddshandskar kan också orsaka eksem.

Medicinsk studie- och yrkesvägledning

Skolorna kan göra mycket för att eleverna ska få kunskap om vilka arbetsmiljöer de kan möta i arbetslivet. Genom så kallad medicinsk studie- och yrkesvägledning får eleverna stöd i deras val. Det innebär ett samarbete mellan elevhälsa/skolsköterska och studie- och yrkesvägledare för att informera om yrkesval som kan innebära risker för elever med allergi. Detta gör även eleverna medvetna om sådant som har betydelse för deras studier och framtida arbetsuppgifter.

Bedöm riskerna

För att bedöma om ett arbete är riskabelt kan det vara bra att använda denna checklista. För den som haft astma eller eksem i barndomen innebär det en risk om det i arbetet förekommer:

  • arbete med gummi- eller plasthandskar stor del av dagen
  • damm (partiklar i luften).
  • djur
  • flitig handtvätt
  • kontakt med livsmedel
  • starka dofter
  • starka kemikalier, olja, smuts.

Mer information

Jobba Frisk handlar om yrkesval och allergi. Här finns bland annat ett test för att se om du är i riskzonen att drabbas av yrkesallergi. Webbplatsen har tagits fram av Centrum för arbets- och miljömedicin i samarbete med referensgrupper med skolelever, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor och representanter från Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket.

Publicerad den: 1 februari 2021

Uppdaterad den: 25 januari 2022

Till toppen av sidan

Anna-Karin Klomp

Intressepolitisk sakkunnig vårdpolitik

Kontakt

anna-karin.klomp@astmaoallergiforbundet.se